logo

Kvůli výtržnostem fotbalových rowdies v Opavě vyšetřovali policisté již 24 trestných činů a 44 přestupků

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dne 18. 3. 2017 se konalo v Opavě fotbalové utkání.

V uplynulých měsících opavští policisté pokračovali ve zjišťování informací k dalším osobám, které se dopouštěly protiprávního jednání. A v analýzách stovek hodin zajištěných obrazových záznamů pokračují i nadále, přičemž policisté zjišťují identitu osob, které nerespektovaly zákon.

Jak jsme avizovali, dál se zvyšoval počet obviněných a souhrnná čísla nejsou nikterak zanedbatelná (zvážíme-li fakt, že jde o výčet činů v souvislosti s jediným fotbalovým utkáním).

Youtube Video
Podívat se na video

Při bilančním ohlédnutí lze tedy konstatovat, že v souvislosti s tímto utkáním vedli opavští policisté prověřování či vyšetřování okolností již celkem 24 trestných činů a dále řešili celkem 44 přestupků.

Jedenáctkrát byl uložen trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Dále byly uloženy pokuty ve výši, jež přesáhla 100 000 korun.

mjr. Mgr. Gabriela Holčáková, Policie ČR