logo

Libereckou policii reprezentovalo na Pochodu smrti osm zástupců

jhc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje reprezentovalo na sportovní akci – extrémním dálkovém pochodu „MILITARY DEATH MARCH 2018“ ve Vimperku osm zástupců.

Pochody smrti patří ke stinným stránkám naší historie. Na konci II. světové války začali nacisté likvidovat koncentrační tábory, pálili písemné doklady a snažili se zahlazovat stopy po všech zvěrstvech, která během války napáchali na bezbranných lidech. Aby se zbavili i očitých svědků, začali páchat zločiny ještě horší než byly koncentrační tábory. Novým nástrojem likvidace bezbranných lidí se staly tzv. pochody smrti. Vězni z koncentračních táborů byli blízko fronty nuceni pod hrozbou okamžitého usmrcení jít mnohakilometrové pochody křížem krážem z koncentračního tábora do jiného bez dostatečné výživy, oblečení a odpočinku. Pro mnohé z nich se tato cesta stala cestou poslední.

Smrt je přirozenou součástí lidského života. Název MILITARY DEATH MARCH byl použit zcela záměrně. Neklade si za cíl oslavovat smrt. Klade si za cíl uctít smrt nevinných žen a dívek způsobem tomu odpovídajícím, tedy tím, že si každý účastník projde část trasy, kterou tyto ženy a dívky byly nuceny ujít a zastaví se na místech, kde umíraly.

Extrémní dálkový pochod MILITARY DEATH MARCH se dočkal svého jubilea. Letos všichni ti, kteří chtěli poznat co v nich skutečně je, překonávali šumavské vrcholky již po páté. Pochod se konal ve dnech 6. – 8. dubna 2018 ve Vimperku.

Této fyzicky náročné sportovní akce se zúčastnilo i 8 zástupců z řad policistů a policistek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Převážná většina jich byla z Územního odboru Liberec.

Účastníci pochodu si mohli zvolit ze tří kategorií – EXTREME (74 km), WALKING (30 km) a EXTREME WALKER'(104 km).

Policisté z Libereckého kraje si zvolili kategorii EXTREME, která jako první nabízela start v nočních hodinách a možnost volby vlastní trasy.

Zvolenou trasu museli účastníci ujít v časovém limitu 24 hod od oficiálního zahájení pochodu. Každý účastník (skupina) si rovněž určil, zda trasu ujde v kuse nebo zda ve stanoveném časovém limitu využije možnosti spánku. Bylo na každém ze zúčastněných, jakou si zvolili strategii, přičemž bylo důležité projít všemi kontrolními stanovišti ve stanoveném čase.

Přes veškerou náročnost pochodu nejen fyzickou, ale i psychickou, všichni policisté, kteří Krajské ředitelství policie Libereckého kraje reprezentovali, úspěšně zvolenou trasu absolvovali ve stanoveném časovém limitu, a získali tak pamětní medaili. Někteří již přidali do své sbírky další cenný kus.

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová, Policie ČR