logo

Liberečtí policisté navštívili každoroční kulturní akci ve Spolkové republice Sasko

lbk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Od 1. do 3. září probíhala v sousedním Německu, ve městě Löbau, největší lidová slavnost Svobodného státu Sasko.

Každoroční akce, která je specifická tím, že se vždy koná v jiném městě Saska, byli přítomni i policisté z Libereckého kraje.

Hlavními aktéry slavností jsou saské spolky a svazy, mezi které patří především svazy sportovní, hudební, ale také myslivecké, zahrádkářské a zastoupeny jsou také domy dětí. Vyvrcholením slavností je průvod kostýmů a masek na alegorických vozech.

V rámci slavností jsou po celém městě rozmístěny stánky saských společností, saských měst a také stánky s nepřeberným množstvím volnočasových aktivit. Mimo jiné jsou součástí kulturního programu jeviště a stánky různých medií, jako například MDR Sachsen, Radio Lausitz apod., tematická jeviště, na kterých se v rámci téměř nepřetržitého programu představují členové různých spolků, ať již veteránských, sportovních nebo karnevalových.

K účasti na této každoroční akci byla pozvána také Policie České republiky, která byla zastoupena policisty ze sousedního Libereckého kraje. V našem policejním stánku bylo představeno základní vybavení policejních jednotek, ať již výstrojních kompletů pořádkové jednotky, nebo například motocyklů BMW krajského dohledu dopravní policie, ale také Schengenbus Odboru cizinecké policie. Nad vším bděli policisté z Odboru mezinárodních vztahů, kteří pomáhali s organizací, tlumočením a starali se o návštěvníky a celkově se podíleli na příjemné atmosféře, která zde panovala.

Během prezentace českých policistů náš stánek navštívil saský ministr vnitra pan Markus Ulbig ve společnosti dalších dvou významných mužů, a to saského zemského policejního prezidenta pana Jürgena Georgie a saského ministerského předsedy pana Stanislawa Tillicha.

Po celou dobu konání slavností byla utvořena společná hlídka policistů z tzv. „Trojzemí“, v níž pochopitelně vedle kolegy z Německa a Polska, nechyběl ani policista z Libereckého kraje, tedy z České republiky. Hlídka nejen, že dohlížela na veřejný pořádek, ale její hlavní úloha spočívala také v případné jazykové pomoci občanům své země, kteří slavnosti navštívili.

por. Bc. Robovský Vojtěch, PČR