logo

Martin Mihulka je nejlepším dopravním policistou Vysočiny

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policista z dopravního inspektorátu Jihlava nprap. Martin Mihulka, DiS. je nejlepším dopravním policistou Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Potvrdil to ve čtvrtek v rámci krajského kola soutěže dopravních policistů, kdy se společně se svými kolegy utkal v náročné soutěži a předvedl nejen své praktické dovednosti, ale také teoretické znalosti dopravního policisty.

Druhé místo obsadil pprap. Bohuslav Bukáček z dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou. Tito dva policisté budou Vysočinu reprezentovat na celorepublikové soutěži, která se bude konat v září v Brně. Třetí místo v celkovém pořadí obsadil prap. František Plášil, DiS. z dopravního inspektorátu Pelhřimov.

Pátečního krajského kola soutěže se v Jihlavě zúčastnilo celkem čtrnáct dopravních policistů. Byla mezi nimi také jedna žena, která zastupovala dopravní inspektorát v Havlíčkově Brodě. Policisty na soutěž vyslalo pět dopravních inspektorátů územních odborů, oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a dálniční oddělení ve Velkém Beranově.

„Hlavním účelem krajské soutěže bylo prověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti dopravních policistů na krajské úrovni. Proto měla krajská soutěž dvě části – teoretickou a praktickou část. Soutěž byla postupová a dva nejlepší policisté postoupili do celorepublikového kola soutěže, které se bude letos konat v září v Brně,“ uvedl plk. Mgr. Jan Kostečka, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Teoretická část soutěže zahrnovala test z pravidel silničního provozu a test z odborných znalostí právních předpisů, které se týkají výkonu služby dopravních policistů. Na vypracování testu z pravidel silničního provozu byl všem účastníkům stanoven časový limit. Praktická část soutěže spočívala v jízdě po speciální smykové desce a v jízdě zručnosti a jela se v areálu Polygonu v Jihlavě. Při jízdě zručnosti se soutěžící museli poprat se slalomem mezi kužely, jízdou na přesnost, couváním mezi stojící vozidla, s otočením vozidla na malém prostoru i s jeho bezpečným zastavením na určeném bodě.

Poté se soutěžící a tým rozhodčích přesunuli na frekventovanou křižovatku u OD Tesco na ulici Brněnská – Okružní v Jihlavě, kde pokračovala praktická část soutěže. Ta zahrnovala řízení silničního provozu na této křižovatce stanovenými pokyny po dobu pěti minut pro každého účastníka. V době, když řídili křižovatku policisté, byla vypnuta na křižovatce světelná signalizace. Řidiči i chodci se tak museli řídit pokyny policistů. Mnozí řidiči a chodci ale bohužel pokyny policistů neznají a na řízení křižovatky nejsou zvyklí. Proto v křižovatce v pátek vznikaly poměrně nebezpečné situace. Policisté je ale dokázali zvládnout a prokázali svoji profesionalitu.

„Všem účastníkům dnešní soutěže bych chtěl poděkovat za reprezentaci jejich základních útvarů, dvěma postupujícím pak chci popřát hodně úspěchů v celostátním kole a věřím, že budou i letos patřit k těm nejlepším,“ uvedl plk. Mgr. Karel Sehnal, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina pro vnější službu.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, PČR