logo

Město Plzeň zakoupilo Policii ČR vozidlo Hyundai Tucson

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté Městského ředitelství policie nově využívají vozidlo Hyundai Tucson, které bylo pořízeno z finančního daru Magistrátu města Plzně.

Primátor města Plzně pan Martin Zrzavecký v úterý slavnostně předal nové vozidlo Hyundai Tucson řediteli Městského ředitelství policie Plzeň-město plk. Mgr. Michalu Krejbichovi.

Vozidlo bylo pořízeno z finančních prostředků, které poskytuje každoročně Magistrát města Plzně jako dar Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, a jsou určeny na pořízení automobilní techniky primárně pro výkon služby policistů městského ředitelství.

„Město Plzeň začalo finančně Městské ředitelství policie Plzeň podporovat již v roce 2012. Dané finanční příspěvky, které překročily již tři miliony korun, umožňují policii zlepšovat své technické vybavení a tím dosahovat vyšší úrovně bezpečnosti našich občanů. Plzeň jako čtvrté největší město České republiky je dějištěm mnoha sportovních a společenských akcí a shromáždění občanů, a právě státní policie je stěžejním útvarem zajišťující veřejný klid a pořádek. Významnou spolupráci navázalo město s policií také v oblasti dronů, kdy Správa informačních technologií města Plzně zajišťuje veškerý servis spojený se zapojením dronu, jenž mapuje bezpečnostní situaci,“ řekl primátor Plzně Martin Zrzavecký.

Díky daru města Plzně, které poskytlo částku půl milionu korun, byl pořízen služební dopravní prostředek, který budou využívat policisté Městského ředitelství policie Plzeň, a tím dojde ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR a udržení vysoké míry bezpečnosti na našem území.

Předání vozidla se zúčastnil také vedoucí odboru bezpečnosti a kriminality pan Ing. Aleš Průša.

Letošní rok bude díky finanční podpoře Magistrátu města Plzně pořízeno také speciální služební vozidlo pro účely Městského ředitelství policie Plzeň za 1 milion korun.

prap. Hana Rubášová, Policie ČR