logo

Městská policie v Ústí nad Labem funguje už 25 let

ulk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve středu 25.10.2017 proběhlo slavnostní setkání strážníků městské policie s primátorkou města Věrou Nechybovou u příležitosti vzniku městské policie, která tu již dvacet pět let pomáhá občanům a spolupodílí se na ochraně jejich bezpečí.

Jako první k strážníkům promluvila primátorka, která strážníkům poděkovala za práci, kterou pro město a její občany vykonávají. Mimo jiné řekla: „Vážíme si vaší práce. Naše město vás potřebuje. Budeme se snažit, aby se podmínky při výkonu ve službě postupně zlepšovaly a aby se vaše řady rozšířily. Moc vám za vše děkuji“.

Následoval projev ředitele městské policie Pavla Bakuleho, který ve svém vystoupení shrnul historii vzniku městské policie , od původní městské pořádkové služby až po současnost. Na závěr setkání předala primátorka s ředitelem městské policie všem zúčastněným pamětní listy a dárky.

Oceněni byli i asistenti prevence kriminality, kteří se stali již neodmyslitelnou složkou městské policie. Při ocenění chyběli pouze strážníci, kteří v době tohoto slavnostního aktu sloužili v ulicích města. Těm předají pamětní list a dárek jejich velitelé.

Jan Novotný, MP ÚnL