logo

Mistrovství policejních psovodů vyhráli v kategorii družstev psovodi z Vysočiny

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Minulý týden se ve středočeských Solenicích konalo Policejní mistrovství České republiky 2016 psovodů se služebními psy. Soutěž družstev vyhrálo a ocenění si z rukou ředitele ředitelství služby pořádkové policie plk. doc. Ing. Martina Hrinka, Ph.D, MBA převzalo družstvo psovodů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Mistrovství ve služební kynologii, které se konalo v době od pondělí 19. září do pátku 23. září, se zúčastnilo celkem čtrnáct družstev. Každé družstvo tvořili dva policejní psovodi se svými psy z různých krajských ředitelství. Kraj Vysočinu na soutěži reprezentovali psovod nprap. Patrik Topinka se psem jménem Wasco a pprap. Jaroslav Mrtka se služebním psem Dickem.

Policejní kynologové se služebními psy soutěžili již tradičně ve třech hlavních disciplínách: Poslušnost, Obrana a Pachové práce, a to jako družstva i jako jednotlivci. Cílem bylo opět nasimulovat praktické modelové situace, které musel psovod se psem samostatně a komplexně vyřešit. Výchozí byly pro dané situace základní policejní činnosti jako obchůzková činnost, kontrola i střežení objektů nebo situace například začínala příjezdem psovoda vozidlem na místo zákroku. Úkolem pro psovoda se psem bylo zvládnout zajištění či zadržení různých pachatelů, prokázat své schopnosti při situacích vyžadujících chránit život a zdraví osob, majetek nebo veřejný pořádek. Policejní psi předvedli své schopnosti také ve vyhledávání osob a stop za různých podmínek. Pachové stopy vyhledávali v terénu, včetně frekventovaných míst a zdolat museli i přírodní překážky.

Slavnostní ukončení mistrovství psovodů se služebními psy se konalo v prostorách hradu Zvíkov. V soutěži družstev se umístilo na prvním místě a pohár z rukou plk. Martina Hrinka převzalo družstvo psovodů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V soutěži jednotlivců se psovod nprap. Patrik Topinka se psem Wasco umístili na čtvrtém a pprap. Jaroslav Mrtka se služebním psem Dickem na sedmém místě. Psovodovi nprap. Patriku Topinkovi se se psem Wascem vedlo nejlépe v disciplíně Poslušnost, kterou vyhráli.

Účelem pořádání mistrovství, stejně jako každé podobné soutěže, bylo výkonnostní srovnání znalostí, schopností, dovedností a návyků policejních psovodů se služebními psy k výkonu základních policejně kynologických činností, zejména pak v oblastech výcviku ovladatelnosti psů při provádění služebních úkonů a zákroků, taktická připravenost psovodů při nasazení psa proti nebezpečnému pachateli i při pátrání a v neposlední řadě také účinnost použití psa.

por. Bc. Jana Kroutilová, PČR