logo

Mladoboleslavští strážníci řešili dva případy ztracených dětí

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dne 7.3.2019 v 11.20 hodin přivedl občan na služebnu MP v Palackého ulici v Mladé Boleslavi osmiletého chlapce, který plakal na chodníku u Gymnázia. Chlapec uváděl, že se společně se spolužáky z jedné mimo boleslavské základní školy účastnil recitační soutěže na gymnáziu v ul. Palackého a má zato, že zmeškal odjezd školního autobusu zpět do své školy. OD MP vyrozuměl odpovědnou pracovnici pro první stupeň v žákem uvedené základní škole, která vyrozuměla učitelku odpovědnou za děti na výletě. Ta si jej vzápětí vyzvedla na služebně MP.

Ve 12.45 hodin telefonicky oznámila občanka, že v ul. Palackého našla asi pětiletého uplakaného chlapce, který se údajně ztratil babičce. Hlídka si na místě od oznamovatelky chlapce převzala, a okamžitě byla městskou policií informována i Policie ČR. Chlapec strážníkům uvedl, jak se jmenuje a kam chodí do školky. Prostřednictvím OD MP byla informována pracovnice OSPOD při Magistrátu města, která telefonicky vyrozuměla o celé věci zákonného zástupce – babičku. Za přítomnosti pracovnice OSPOD byl chlapec své babičce předán na služebně MP v Palackého ulici. O věci byl strážníky sepsán úřední záznam pro potřebu odboru sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí při magistrátu města Mladá Boleslav.

vrch.pol.rada Kypta Tomáš, ředitel MP MB