logo

Moravskoslezský Policista roku 2017

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Nejlepší moravskoslezští policisté a zaměstnanci převzali dne 18. prosince 2017 z rukou plk. Mgr. Tomáše Kužela ocenění za svou službu a činnost v překrásných prostorách Slezského divadla v Opavě. Ceremoniálu ocenění našich nejlepších roku 2017 se zúčastnili náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje i další osobnosti kraje.

Úvodem byl čestnou jednotkou přinesen prapor moravskoslezské policie. Následovalo poděkování plk. Mgr. Tomáše Kužela za službu v letošním roce. K přítomným hostům promluvil také 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo.

Ocenění v kategorii veterán roku bylo uděleno policistovi zásahové jednotky nprap. Josefu Polákovi, který v řadách policie slouží víc než čtyři desítky let. Reprezentoval policii na mezinárodních střeleckých závodech. Své zkušenosti, které získal jako specialista, nyní předává kolegům jako lektor – odstřelovač. Policistou roku 2017 se stal kpt. Bc. Pavel Vítek, který se podílí na objasňování kybernetické kriminality. I tento kolega své zkušenosti předává dalším policistům. Na stupni vítězů v kategorii občanský zaměstnanec roku 2017 stanul Ing. Ivo Carbol, vedoucí odboru rozpočtu a účetnictví.

Čin roku 2017
Z rukou ředitele moravskoslezské policie plk. Tomáše Kužela a náměstka hejtmana Ing. Jaroslava Kanii převzalo ocenění i pět policistů z ostravského oddělení hlídkové služby a obvodního oddělení policie Ostrava-Mariánské Hory. Tito kolegové evakuovali obyvatele domu zasaženého požárem ještě před příjezdem hasičů.

Situaci lze znovu připomenout detailněji. K události došlo dne 21. 4. 2017 mezi druhou a třetí hodinou ranní v Moravské Ostravě. Zmínění policisté po příjezdu na předmětné místo registrovali v jednom z oken požár, slyšeli volání o pomoc i sdělení, že v místě jsou děti. Policisté ihned započali se záchranou, kdy do příjezdu hasičů evakuovali celkem osm osob (včetně dítěte). Záchranné práce na místě komplikoval silný kouř. V určitých situacích policistům nezbylo než silně kouřem zasaženým prostorem se tzv. plížit.

Po příjezdu hasičů policisté spolupracovali při záchranných pracích. Čtyři policisté, kteří se podíleli na prvotní záchraně obyvatel domu, byli v péči lékařů. Dům v důsledku popsaného požáru opustilo (bylo evakuováno, vyvedeno…) celkem 46 osob.

Tým roku 2017
O činnosti letošního vítězného týmu roku jste pravidelně informováni minimálně ve zprávách, kterými sdělujeme podmínky k přijetí do policejní služby. Přijímání nových policistů do služebního poměru se našemu krajskému ředitelství daří a poděkování náleží zaměstnancům personálního odboru, kteří komunikují se stovkami zájemců. Náš tým roku 2017 tak patří k těm nejlepším v republice.

Nicméně přijetí nových policistů je jen pouhý střípek činností odboru personálního. Letošní tým roku moravskoslezské policie zajišťuje také koordinaci a rozvoj oblasti organizačních vztahů,

personalistiky a odměňování. Laicky řečeno vítězný tým zabezpečuje veškeré personální náležitosti, od vzniku do skončení služebního poměru příslušníků.

Týmu roku poděkoval ředitel plk. Tomáš Kužel spolu se svými náměstky plk. Mgr. Radímem Daňkem a plk. Mgr. Radimem Witou. Ocenění personálnímu odboru, zastoupenému jeho vedoucí paní Šárkou Mokrošovou a její zástupkyní paní Mgr. Šárkou Petrošovou, předal také náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

mjr. Mgr. Gabriela Holčáková, Policie ČR