logo

Moravskoslezští policisté kontrolovali řidiče nákladních automobilů a autobusů

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Na důkladnou kontrolu autobusů a užitkových vozidel, převážně nákladních automobilů a kamionů se v uplynulém týdnu v rámci celorepublikové akce zaměřili policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Akce probíhala za účasti Centra služeb pro silniční dopravu, jejichž pracovníci na některých stanovištích obsluhovali mobilní váhy a Celní správy. Na vytipovaných místech policisté kontrolovali dodržování povinností pro silniční osobní dopravu spojenou s přepravou osob, dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí. Zaměřili se také na technický stav vozidel, dodržování přestávek a dob odpočinků, zkrátka, na to, zda řidiči dodržují obecně platná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Hlavním účelem akce byla ovšem kontrola dodržování maximální povolené hmotnosti vozidel. V nedávných dnech vstoupila v platnost novela, která řidičům a provozovatelům nákladních vozidel do 3,5 t stanoví totožné podmínky, jaké jsou pro vozidla nad 3,5 t. Přetížený automobil má totiž úplně jiné jízdní vlastnosti, což v krizových situacích může mít fatální následky.

Po dobu trvání akce policisté zjistili celkem 19 vozidel (z toho 6 nad 3,5 t), které byly naloženy tak, že byla překročena maximální povolená hmotnost. Raritou byla dodávka (do 3,5 t) vážící téměř 7 t. Tyto přestupku policisté v 11 případech vyřešili na místě v příkazním řízení udělením pokut v celkové výši téměř 50 000,- Kč a v 8 případech oznámili příslušným obecním úřadům. Pokutám se nevyhnou ani provozovatelé přetížených vozidel, což budou ve správním řízení řešit také obecní úřady. Čtyřem řidičům, u kterých vzniklo podezření, že by se mohli vyhýbat správnímu řízení, byly uloženy kauce v celkové výši 175 000,- Kč.

Během trvání akce policisté zkontrolovali 451 vozidel a 25 autobusů. V rámci sledované skupiny zjistili přestupky pouze u řidičů nákladních vozidel, přičemž nejčastějším porušením zákona byl nevyhovující technický stav (24 vozidel). Dvanáct řidičů překročilo maximální povolenou rychlost, šest nedodrželo bezpečnostní přestávky a dalších šest nepoužilo bezpečnostní pásy. Ve dvou případech policisté zjistili porušení Směrnice Evropského parlamentu a Rady, tzv. ADR a AETR. Jeden řidič sedl za volant po požití alkoholu.

Včetně výše uvedených porušení zákona policisté zjistili 110 přestupků, z nichž 94 vyřešili na místě v příkazním řízení udělením pokut v celkové výši přes 100 000,- Kč a 16 oznámili příslušným obecním úřadům.

por. Mgr. Daniela Vlčková, Policie ČR