logo

MP Most zlepšuje vybavení svých hlídek, každá teď bude mít k dispozici minikameru

ulk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Městská policie Most pořídila z dotace Ústeckého kraje 16 nových minikamer. Od srpna tak bude každá hlídka mosteckých strážníků vybavena minikamerou.

Záznam z minikamer pomáhá jako důkazní materiál při řešení přestupků i trestných činů. Minikamery strážníci zapínají před zahájením projednávání přestupku. Kromě důkazního materiálu pro Policii ČR nebo správní orgány pomohou kamery profesionálnějšímu jednání strážníků, ale i slušnějšímu jednání občanů.

“Máme s minikamerami již své zkušenosti a víme, že když strážník upozorní přestupce, že bude průběh projednávání přestupku nahráván, změní své chování a mírní agresivitu. Také na záznamech kontrolujeme, zda strážníci jednali profesionálně. Chceme tím zkvalitnit naše služby pro občany a zároveň chránit strážníky před neoprávněnými stížnostmi a hlavně agresivním jednáním některých přestupců,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most.

Užívání kamery při plnění úkolů městské policie, upravuje zákon o obecní policii. Podle zákona je obecní policie oprávněna, pokud je to třeba pro plnění úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z veřejně přístupných míst nebo o průběhu zákroku.

Kamera CEL-TEC byla vyvinuta především pro náročné podmínky policie a jiných bezpečnostních složek. Je vybavena přísvitem, a tak lze záznamy pořizovat i v noci. Mezi další přednosti patří zašifrovaná data ve vnitřní paměti kamery. Bez znalosti hesla tedy není možné záznamy v počítači prohlížet, kopírovat či mazat.

Projekt “Dovybavení strážníků 16 ks minikamer“ je spolufinancován Ústeckým krajem z Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje.

Ing. Veronika Loucká, MP Most