logo

Muž, jehož tělo bylo nalezeno v podzemní vodní nádrži v jičínské zámecké zahradě, zemřel bez cizího zavinění

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Téměř roční rozsáhlé a důkladné prověřování případu nálezu lidského těla v podzemní vodní nádrži v zámecké zahradě v Jičíně je uzavřeno.

Výsledkem je zjištění kriminalistů, které vyloučilo cizí zavinění úmrtí muže ať již úmyslným jednáním, či z nedbalosti. Dané skutečnosti plynou z důkazů zjištěných v průběhu ročního prověřování, důkladného ohledání, výslechů svědků, vyšetřovacích pokusů, znaleckých posudků a především ze závěrů provedené soudní pitvy.

Mimo jiné byla provedena i toxikologická expertíza, která potvrdila v těle zemřelého přítomnost pervitinu. Tělo se v dané nádrži nacházelo 1,5 měsíce, tedy od doby, kdy bylo po pohřešovaném muži vyhlášeno pátrání. Od začátku jsme pracovali se všemi verzemi, včetně možnosti spáchání násilného trestného činu. Ze závěrů prověřování však vyplývá, že k úmrtí došlo s velmi vysokou pravděpodobností nešťastnou náhodou, kterou významně ovlivnil aktuální duševní stav muže.

Případ byl tedy v těchto dnech odložen, jelikož v daném případě nejde o podezření ze spáchání trestného činu.

mjr. Bc. Jan Čížkovský, Policie ČR