logo

Na karnevalový průvod Prague Pride bude dohlížet vrtulník LS PČR

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Pražská policie v souvislosti se sobotním karnevalem přijme adekvátní bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku.

Na opatření se budou podílet policisté pořádkové, dopravní i kriminální služby a zejména policisté antikonfliktních týmů z celé republiky. Policisté budou samozřejmě úzce spolupracovat i s dalšími subjekty a to s úředníky Magistrátu hlavního města Prahy a se strážníky Městské policie hlavního města Prahy.

Prioritou policie i všech participujících subjektů je zajištění hladkého průběhu akce, dohled nad bezpečností a plynulostí dopravy a zajištění veřejného pořádku. Policisté budou z preventivních důvodů přítomni nejen na shromaždišti na Václavském náměstí, ale celý průvod budou rovněž doprovázet a průběh akce monitorovat. K tomuto účelu budou standardně využívat i technické prostředky, to znamená městský kamerový systém a policejní vrtulník.

V souvislosti s oznámeným průvodem z Václavského náměstí na Letnou bude docházet v době od 12:00 do 16:00 hod. k nezbytným dopravním omezením na trase: Václavské nám. (celá část) – Na příkopě – nám. Republiky – Revoluční – Řásnovka – Klášterská – Dvořákovo nábř. – nám. Curieových – Čechův most – nábř. Edvarda Beneše – po schodech na Letenské sady – Letenské sady (v prostoru vymezeném metronomem, Národním zemědělským muzeem, Ministerstvem vnitra a ulicí Milady Horákové).

Zmíněného průvodu se dle předběžného odhadu může zúčastnit velké množství osob. Policie proto s velkou pravděpodobností očekává komplikace nejen automobilové ale i městské hromadné dopravy. Tu, stejně jako ostatní silniční dopravu, budou korigovat dopravní policisté v úzké spolupráci s dispečery Dopravního podniku hlavního města Prahy.

S dalším zásadním omezením provozu počítají policisté, s ohledem na počet účastníků průvodu, na náměstí Republiky. Zde by mohlo dojít k významnému omezení návštěvníků tamních nákupních center, kteří budou například v době průvodu potřebovat odjet z podzemních garáží těchto budov. Jejich čekání na možný výjezd z těchto prostor by se mohlo protáhnout až na několik desítek minut.

mjr. Mgr. Andrea Zoulová, PČR