logo

Na Letišti Václava Havla v Praze proběhne rozsáhlé cvičení složek IZS

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dnes od 13:00 proběhne v prostoru Letiště Václava Havla Praha společné cvičení bezpečnostních a provozních složek Letiště Praha a složek integrovaného záchranného systému. Tématem cvičení bude zásah u nehody letadla při přistání a následné činnosti podle postupů Letištního pohotovostního plánu.

„Statisticky dochází k leteckým nehodám velmi vzácně. Velká mezinárodní letiště však musí být připravena i na takovou událost. Proto minimálně jednou za dva roky pořádáme pohotovostní cvičení, při kterém komplexně testujeme připravenost na řešení mimořádných událostí všeho druhu. Očekáváme, že dnešní cvičení potvrdí naši schopnost nadstandardně rychlé reakce a perfektní součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému v případě mimořádné události letecká nehoda,“ říká Milan Špaček, člen představenstva Letiště Praha odpovědný za oblast bezpečnosti.

Cvičení se kromě zainteresovaných bezpečnostních a provozních složek Letiště Praha zúčastní také Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy, Policie ČR, Asociace samaritánů ČR, Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy, Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a mnozí další. Důležitým účastníkem cvičení bude také letecká společnost Smartwings, která pro účely cvičení zapůjčila jedno ze svých letadel.

„Účelem těchto cvičení je prověřit připravenost leteckých společností na různé krizové situace. Zapojení do cvičné akce potvrzuje vysokou úroveň provozní bezpečnosti letecké společnosti a je v souladu s naplňováním bezpečnostních standardů,“ říká Roman Vik, člen představenstva a generální ředitel Smartwings.

Předmětem letošního cvičení bude zásah u havarovaného letadla, včetně záchranných a hasebních prací provedených provozními a bezpečnostními složkami Letiště Praha ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, evakuace a ošetření raněných osob, jejich převoz do spádových nemocnic a tamní hromadný příjem. Pro účely cvičení bude použito figurantů členů Českého červeného kříže v roli cestujících.

„Cvičení proběhne za plného provozu letiště a neovlivní plynulé odbavování cestujících ani běžný letový řád na Letišti Praha,“ dodává Milan Špaček, člen představenstva Letiště Praha odpovědný za oblast bezpečnosti.

Kompletní seznam všech zapojených složek:
Letiště Praha, a.s.
Smartwings a.s.
Menzies Aviation Czech, s. r. o.
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Asociace samaritánů ČR
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Policie České republiky (Inspektorát cizinecké policie, Letecká služba Policie ČR, Disaster Victim Identification Team)
Armáda České republiky – Letecká pátrací a záchranná služba
Ústřední vojenská nemocnice
Fakultní nemocnice Motol
Český červený kříž Praha 1
Řízení letového provozu
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Letiště Václava Havla