logo

Na technopárty u Liberce dorazilo již téměř 10 tisíc lidí

lbk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Třetí den se koná v katastru obce Krásná Studánka technopárty pod názvem Czarotek Free Party. Akce se koná na soukromých pozemcích, na základě povolení a smlouvy mezi vlastníkem pozemků a orgánizátory akce. Počet návštěvníků se již ustálil na zhruba sedmi tisících.

Do současné doby prošlo policejní kontrolou přes 180 vozidel a bezmála tři sta osob. S řidiči vozidel řešili 34 přestupků, dvě desítky se týkaly přestupků proti bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravě, 14 řidičů bylo pod vlivem omamných a návykových látek. Kromě těchto přestupků jsme řešili v tresně právní rovině řidiče, který řídil přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel a dalšího řidiče – občana Belgie, který ve svém autě převážel omamně-psychotropní látku (3-MMC). 19letého cizince kontrolovali příslušníci Celního úřadu Libereckého kraje, v blízkosti bývalého hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou a následně i se zajištěnou zakázanou látkou jej předali Policii České republiky. Cizinec byl projednán ve zkráceném přípravném trestním řízení pro trestný čin nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Do zhruba čtyř hodin po jeho převzetí policií a provedení nezbytných úkonů byl předán spisový materiál státnímu zástupci a následně soudu (trestní sazba v případě odsouzení od jednoho roku do pěti let).

Rovněž řešíme oznámení a podněty občanů, které obtěžuje hlasitá hudební produkce. Prostřednictvím policistů antikontliktního týmu oslovujeme obsluhu hudebních systémů, a to i cizojazyčnými letáky, a upozorňujeme je na porušování pravidel stanovených vyhláškami Statutárního města Liberce upravující problematiku veřejného pořádku a nočního klidu. Na upozornění policistů obsluha sound systémů reagovala částečných ztlumením hudby, což jsme zaznamenali i v několika telefonátech občanů.

Policisté jsou rovněž v kontaktu s pracovníky Státního zdravotního ústavu, kteří na místě konání akce a v okolí prováděli v noci ze soboty na neděli kontrolní měření. Zjištěné hodnoty se pohybovaly mezi 40 a 60 decibely, což je mírně za limitní hranicí, nikoliv však zdraví ohrožující. Uvedené hodnoty se pohybují v mezích, které jsou obvyklé při větších hudebních festivalech, jako např. Benátská.

Do současné doby jsme nezaznamenali žádné závažné trestní delikty, v sedmi případech jsme pak poskytovali asistenci Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje při ošetřování účastníků akce.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková, Policie ČR