logo

Na Třebíčsku skončila po čtyřech dnech technopárty

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Po čtyřech dnech skončila na Třebíčsku techno produkce, která se konala v katastru obce Meziříčko. Policisté po celou dobu konání hudební akce dohlíželi v lokalitě na dodržování veřejného pořádku, prováděli hlídkovou činnost, působili preventivně, kontrolovali řidiče a dohlíželi na dopravu. Podařilo se jim zajistit průjezdnou silnici, která slouží jako objízdná trasa a je tak důležitá pro obyvatele okolních obcí, pomohli zraněným účastníkům akce, jejich přítomnost plnila funkci prevence, a to na úseku dopravy i veřejného pořádku, a odhalili více než desítku řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem drog nebo alkoholu a v silničním provozu by tak představovali vážné nebezpečí.

Technoparty, která byla řádně oznámena místně příslušnému obecnímu úřadu, probíhala na soukromém pozemku v lokalitě Brázdova mlýna od pátku 10. srpna do pondělního večera 13. srpna, účastnilo se jí přibližně 1 300 návštěvníků a v lokalitě parkovalo zhruba 350 vozidel. V souvislosti s konáním hudební akce připravili policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina bezpečnostní opatření, do kterého byli nasazeni policisté dopravní, pořádkové, cizinecké i kriminální policie.

Mezi hlavní úkoly policistů patřilo zajistit průjezdnost silnice, která kolem areálu Brázdova mlýna prochází a je v současné době vzhledem k opravě jiné komunikace využívána jako obousměrná objízdná trasa. Při konání hudebních akcí v této lokalitě se v minulosti stávalo, že jejich účastníci parkovali svá vozidla u silnice, ta byla poté obtížně průjezdná a doprava komplikovaná. „V průběhu celé technoparty se nám podařilo zajistit průjezdnost silnice, na které neparkovalo žádné vozidlo, doprava tak v lokalitě zůstala bezpečná a plynulá,“ řekl plk. Mgr. Jan Kostečka, velitel bezpečnostního opatření.

V lokalitě, kde se technoparty konala, protíná místo s produkcí techno hudby a pozemek určený pro stany i vozidla návštěvníků, silnice. Návštěvníci se tak pohybují po vozovce a vzniká riziko pro ně i ostatní účastníky silničního provozu. Přítomnost policistů na příjezdových silnicích působila na řidiče i chodce preventivně a nedošlo ke kolizním situacím.

Dalším úkolem policistů bylo zaměřit se na řidiče a mimo jiné kontrolovat, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Návštěvníkům akce policisté umožnili před tím, než usednou za volant, nechat si provést dechovou zkoušku „nanečisto“, zjistit tak, zda nejsou pod vlivem alkoholu a mohou bezpečně řídit vozidlo. Zkušební dechové zkoušky probíhaly na stanovištích hlídek v celou hodinu a byl o ně ze strany účastníků akce zájem. Dále policisté prováděli dopravní kontroly, při kterých zastavovali jak přijíždějící vozidla, tak účastníky hudební akce, kteří z technoparty odjížděli. „Během čtyř dnů jsme odhalili více než dvě desítky dopravních přestupků. U jedenácti řidičů jsme při kontrole zjistili, že jsou pod vlivem drog nebo alkoholu, v pěti případech se jednalo o cizince, kterým policisté uložili kauci,“ shrnul plk. Jan Kostečka. Řidiči pod vlivem drog nebo alkoholu již nesměli v další jízdě pokračovat, přišli o řidičské průkazy a zjištěné přestupky policisté dále řeší. Mezi odhalené řidiče patřil například cizinec, který chtěl v pondělí v noci s vozidlem odjet z lokality Brázdova mlýna zpět do své země a policisté zjistili, že je pod vlivem alkoholu i drog. Před jízdou popíjel alkohol, užil marihuanu, amfetamin a kokain, nejedl a velmi málo spal, v silničním provozu by tak představoval pro ostatní účastníky i sám pro sebe velké nebezpečí. Mezi další odhalené přestupky na úseku dopravy patřil zejména špatný technický stav vozidla.

V průběhu konání technoparty přijali policisté v nočních hodinách několik oznámení na rušení nočního klidu, provedli příslušné úkony a tyto případy řeší jako podezření na porušení obecně závazné vyhlášky obce, přestupek předají příslušnému správnímu orgánu. Mezi další přestupky, které policisté řešili, patřila absence dokladů u některých cizinců.

Dále policisté ve dvou případech pomohli účastníkům technoparty, kteří se dostali do špatné situace. Hned první noc utrpěla vážné zranění ruky žena, která si při manipulaci s rozkládací židlí amputovala článek prstu. V sobotu odpoledne se obrátil na policejní hlídku cizinec s tím, že ho uštkl had. Oběma ohroženým lidem policisté poskytli nezbytnou pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženu i muže odvezla do nemocnice.

Během pondělí účastníci technoparty z lokality Brázdova mlýna postupně odjížděli, ve večerních hodinách jich na místě zůstalo kolem šedesáti a parkovalo zde přibližně třicet vozidel. Po deváté hodině večer byla hudební produkce ukončena.

por. Bc. Jana Kroutilová, Policie ČR