logo

Náhodná kolemjdoucí našla v Praze 10 větší množství nemocničního odpadu

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Na velké množství injekčních stříkaček a nemocničního odpadu upozornila městskou policii oznamovatelka. Strážníci místo zajistili, vyrozuměli odbor životního prostředí příslušné městské části a o události informovali také Policii ČR.

V pondělí v dopoledních hodinách přijala městská policie prostřednictvím tísňové linky oznámení, že se u garáží v Křeslické ulici nachází velké množství injekčních stříkaček. Hlídka strážníků z Prahy 10 zde vedle injekčních stříkaček našla i další použitý nemocniční materiál jako kanyly, ampulky s roztokem apod. Nebezpečný odpad byl rozházen na rozloze cca 10 m2.

Strážníci proto místo zajistili a vyrozuměli odbor životního prostředí příslušné městské části, který zajistí odvoz a odbornou likvidaci nebezpečného odpadu. Případem se budou také zabývat republikoví policisté.

Irena Seifertová, MP Praha