logo

Nejlepším regulovčíkem pro letošní rok je ve Zlínském kraji Michal Kopřiva ze zlínského dopravního inspektorátu

zlk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve středu 12. června proběhl ve Zlíně další ročník Krajské soutěže dopravních policistů v řízení silničního provozu. Soutěž se skládala z části teoretické, kterou policisté a také dvě policistky splnili zpracováním znalostních testů a části praktické, při které museli prokázat své dovednosti přímo v jedné ze zlínských frekventovaných křižovatek.

Soutěžního klání se zúčastnilo celkem deset soutěžících z dopravních inspektorátů z našeho kraje, které hodnotila odborná komise. Ta posuzovala praktickou část podle pěti kritérií, mezi které patří jednotlivé pokyny a pohyb v křižovatce, vystupování během převzetí a předání stanoviště, přesnost a srozumitelnost pokynů, ústroj policisty a v neposlední řadě zohlednění celkové dopravní situace v křižovatce včetně řešení případných komplikací.

První místo vybojoval a zároveň obhájil loňské vítězství prap. Michal Kopřiva ze zlínského dopravného inspektorátu, který se společně s druhým pprap. Michalem Horehleděm z dopravního inspektorátu v Uherském Hradišti v září zúčastní celorepublikového finále v Liberci.

Pořadí jednotlivců:
prap. Michal Kopřiva – DI Zlín
pprap. Michal Horehleď – DI Uherské Hradiště
prap. Miroslav Machala – oddělení silničního dohledu

Pořadí družstev:
Dopravní inspektorát Zlín
Oddělení silničního dohledu
Dopravní inspektorát Uherské Hradiště

nprap. Petr Jaroš, Policie ČR