logo

Nejlepším regulovčíkem v Královéhradeckém a Pardubickém kraji je královéhradecký prap. Ladislav Kočí

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Soutěžní klání nejlepších dopravních policistů z Pardubického a Královéhradeckého kraje, které jsme hostili letos opět v Pardubicích, je za námi.

Řidiči prošli na chvalitebnou, objevilo se několik nešťastlivců, jejichž tváře neskrývaly vyděšení a nejistotu. V křižovatce ulic Jana Palacha, Teplého a Pichlova se nám poměrně často začala objevovat vozidla autoškoly. V okénku dvou z nich jsme oslovili instruktory, jeden kvitoval zkušenost pro své žáky s tím, že toho využije a své další svěřence bude vystavovat zkoušce pozornosti v hodinách teorie během celého dopoledne.

Nikdo nikoho nepřejel, k žádné dopravní nehodě nedošlo a všichni muži i ženy zákona nosící bílé čepice byli nezaujatě odbornou komisí ohodnoceni.

Jak již bylo zmiňováno včera, nešlo jen o řízení křižovatky, ale i testové otázky z pravidel silničního provozu, závazných pokynů a nařízení, k tomu nechyběla ani jízda zručnosti na čas, kdy za každý sražený „byť i ťuknutý“ kužel docházelo k bodovým srážkám.

Na prvním místě se v letošním roce v jednotlivcích umístil policista z Oddělení silničního dohledu Královéhradeckého kraje prap. Ladislav Kočí, druhý skončil policista z Dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou prap. Milan Pírko, třetí pprap.Ladislav Khun z Oddělení silničního dohledu Královéhradeckého kraje. Vítězem mezi Pardubáky je v pořadí 4. pprap. Petr Rezler z Oddělení silničního dohledu Pardubického kraje, druhý za Pardubický kraj skončil v pořadí 7. prap. Ondřej Borovička z Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí.

Jednotlivci vyhlášení výsledků nekončilo, soutěžící zároveň tvořili i dvojce, tzv. družstva, kdy na 3. místě skončili zástupci obou pohlaví z DI Rychnova nad Kněžnou, druzí taktéž policista s policistkou z Dálničního oddělení Vysoké Mýto, první loňští vítězové soutěže z Oddělení silničního dohledu Královéhradeckého kraje.

Všem zúčastněným gratulujeme, postupujícím do republikového klání přejeme mnoho zdaru i úspěchu na té nejvyšší úrovni, které letos proběhne 13. září v Českých Budějovicích.

por. Bc. Eva Maturová, Policie ČR