logo

Nejlepším regulovčíkem v Královéhradeckém kraji je prap. Ladislav Kočí z Hradce Králové

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V úterý dne 15. srpna 2017 se v Hradci Králové uskutečnil 8. ročník soutěže dopravních policistů Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Soutěže, která prověřila teoretické a praktické znalosti soutěžících, se zúčastnilo celkem 13 družstev a 26 dopravních policistů, mezi nimiž byly také dvě policistky. V rámci teoretické části policisté prokazovali své znalosti z odborných testů, které obsahovaly test z pravidel silničního provozu a právních předpisů. V praktické části pak soutěžili v řízení křižovatky (konkrétně křižovatka „Anička“ v Hradci Králové).

V rámci soutěžících družstev získalo prvenství družstvo odboru služby dopravní policie Královéhradeckého kraje, na 2. místě se umístili policisté z dálničního oddělení Pravy a na 3. místě skončili kolegové z odboru služby dopravní policie Pardubického kraje.

Mezi jednotlivci byl nejlepší prap. Ladislav Kočí z oddělení silničního dohledu Hradec Králové, na 2. místě skočil jeho kolega pprap. Petr Rezler z oddělení silničního dohledu Pardubice a v pořadí 3. se umístil prap. Pavel Kříž z dálničního oddělení Pravy.

por. Mgr. Lenka Burýšková, PČR