logo

Nejlepším regulovčíkem v Olomouckém kraji je znovu prap. Milan Gabrhel

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se v Olomouci konala krajská dopravní soutěž pod názvem „Regulovčík 2018“. Do krajského města se sjelo 14 dopravních policistů z jednotlivých územních odborů kraje a policisté z odboru dopravní policie krajského ředitelství, kteří si jako každý rok měřili své dovednosti.

Na začátek všechny pozdravil vedoucí odboru dopravní policie krajského ředitelství plk. Mgr. Dušan Věženský a zástupce Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia pplk. Mgr. David Bukovský. Vedoucí soutěže seznámil přítomné s hodnotící komisí, pravidly a podmínkami soutěže.

Soutěž se skládala ze tří částí.

První část byla zaměřena na odborné teoretické znalosti. Formou testu z pravidel silničního provozu a znalostí právních předpisů se hodnotili vědomosti soutěžících. Maximálně zde soutěžící mohli získat 50 bodů.

Druhá část byla praktická. Policisté se přesunuli do terénu a přímo v provozu každý 5 minut řídil křižovatku. Hodnotící komise v tomto případě posuzovala vystupování, ústroj, pohyb v křižovatce, srozumitelnost pokynů a rychlé reakce na vzniklou situaci.

Třetí část soutěže byla zaměřena na jízdu zručnosti. Zde policisté museli bezchybně a co nejrychleji projet stanovený úsek tratě, který byl vymezen kužely, nacouvat na určené místo apod.

Po skončení soutěže se policisté vrátili do budovy Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, kde proběhlo vyhodnocení. Ceny a poháry vítězům věnoval BESIP, ZP MV, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a pojišťovna Generali.

Na prvním místě se opět jako loni umístil prap. Milan Gabrhel z dálničního oddělení Kocourovec. Druhé místo obsadil prap. Michal Bednařík z dopravního inspektorátu Olomouc a na třetím místě se umístil pprap. Tomáš Vitásek z odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. První dva policisté budou Olomoucký kraj reprezentovat v září na celorepublikové soutěži. Viz. foto.

kpt. Mgr. Marta Vlachová, Policie ČR