logo

Nelegální zaměstnance přistihli celníci i při pečení „Štramberských uší“

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Již třináct let od vstupu do EU jsou celníci oprávněni provádět kontrolu zaměstnávání cizinců.

Od počátku roku moravskoslezští celníci provedli devět kontrol na nelegální zaměstnávání cizinců, z toho u sedmi byla zjištěna pochybení. Celníci se zaměřili na bistra, stavby, strojírenský závod, obchody i firmy na úklidové služby. Prověřeno bylo 53 cizinců, u 48 byly zjištěny nedostatky. Jednalo se o cizince z Vietnamu (5 osob – bistra), z Ukrajiny (7 osob – úklidové služby, pekárna), ze Slovenska (22 osob – stavba, strojírenský závod), z Polska (14 osob – strojírenský závod).

Při jedné prázdninové kontrole se celníci z oddělení dohledu nad subjekty zaměřili na malý obchod s pekárnou v malebné vesničce. Na výrobě tradičních uší, přípravě i pečení, se podílely i čtyři cizinky z Ukrajiny. Ženy na výzvu celníků nepředložily žádné doklady, které by je opravňovaly pracovat na území České republiky a neměly ani s provozovatelem pekárny uzavřen pracovněprávní vztah.
Nelegálně pracující cizinky byly po sepsání všech potřebných úředních záznamů o podaném vysvětlení předány orgánům policie, oddělení kontroly pobytu, pátrání a eskort Frýdek-Místek (Cizinecká policie) k dalšímu řešení. Spolupráce celního úřadu a oddělení cizinecké policie je na velmi vysoké úrovni.

Cizinci z Ukrajiny pracují většinou bez povolení k zaměstnání, na území České republiky pobývají na polská turistická víza typu „D“, která je ovšem neopravňují vykonávat výdělečnou činnost. Tito „nelegálové“ jsou předáni orgánům Policie ČR, kteří s nimi zahájí správní řízení o vyhoštění dle zákona o pobytu cizinců.

Cizinci ze zemí Evropské unie nepotřebují povolení k zaměstnání, ale jejich zaměstnavatel je povinen v souladu se zákonem o zaměstnanosti splnit tzv. informační povinnost vůči příslušnému Úřadu práce.

por. Ing. Pavla Zdobnická, Celní správa