logo

Nepoznáte muže na fotografiích? Mohl by pomoci při objasnění majetkové trestné činnosti

jhc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Táborští policisté žádají média a širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání po totožnosti muže, jehož fotografii se jim podařilo získat při šetření jednoho z prověřovaných případů majetkové trestné činnosti.

Podání vysvětlení tohoto muže by zásadně přispělo k objasnění uvedeného skutku. Dle dosud provedeného šetření se uvedený muž měl v závěru měsíce listopadu 2018 pohybovat po městě Táboře, a to zejména na parkovištích u místních obchodních domů.

Vyzýváme tímto na fotografii zachyceného muže, aby byl tak laskav a přihlásil se táborským policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či telefonní lince 974 238 700.

Zároveň žádáme každého, kdo by uvedeného muže na fotografiích poznal, případně měl další poznatky k ustanovení jeho totožnosti, aby tyto informace sdělil táborským policistům na výše uvedených kontaktech. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek, Policie ČR