logo

Hlídka OOP Cheb vytáhla z domu zasaženého požárem tři lidi

Stejní policisté z Obvodního oddělení Cheb – město, kteří dne 23. února zadrželi muže, jenž měl spáchat loupež v chebské bance, se v ranních hodinách stejného dne podíleli velkou měrou na záchraně života třech mužů.

V ranních hodinách prováděli policisté hlídkovou činnost, když si všimli toho, že z jednoho z neobydlených chebských domů vychází kouř.

Policisté neváhali a okamžitě u domu zastavili a pomocí rozhlasového zařízení ve služebním vozidle vyzvali všechny případné osoby, které by se mohly v domě zdržovat, aby dům opustily. Bylo totiž pravděpodobné, že se v domě nachází osoby, které by tam mohly přespávat. Když se k oknu dostal jeden z mužů, sdělil policistům, že v domě jsou další dvě osoby.

Youtube Video
Podívat se na video

Policisté s ohledem na to, že byl ohrožen život a zdraví osob, vstoupili do domu ještě před příjezdem Hasičského záchranného sboru a nezabránil jim v tom ani stále přibývající dým. Přitom, když hlídka vcházela oknem do zadýmeného domu, přišel k oknu další muž a i ten policistům potvrdil, že v domě je ještě jeden muž, který se nadýchal kouře a silně kašlal. Následně v domě hledala hlídka policie uvedeného muže, kterého se jí nakonec podařilo nalézt a vyprovodit ze zakouřeného domu pryč.

Policisté pak vyčkali na příjezd Hasičského záchranného sboru, který posléze potvrdil, že se v domě žádná jiná osoba nenachází. Zdravotnická záchranná služba pak na místě všechny tři osoby ošetřila.

Důvod, proč došlo v domě ke kouři, zjišťuje Hasičský záchranný sbor. Policie řeší všechny tři osoby, které byly v domě pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku, jelikož neoprávněně užívali cizí majetek.

prap. Bc. Michal Žáček, Policie ČR