logo

Pražský hasič Harald Eppert zachránil v době volna lidský život

Harald Eppert nastoupil k HZS hl. m. Prahy 4. 8. 1986 jako hasič.

Postupně se vypracoval k dalším odbornostem a od 1. 2. 2008 byl členem USAR týmu, od 1. 1. 2010 pracuje jako technik chemické služby. Má výborné pracovní výsledky, je aktivní, správně uplatňuje získané zkušenosti, odbornost a vzdělání. Je samostatný při řešení praktických problémů, které přináší služba. Má pevnou vůli a nemá problémy při zachování kázně.

O tom, že zachránil ve svém volném čase život člověka, jsme se dozvěděli přímo od postiženého, který poslal vedení sboru děkovný dopis.

Citace: „Dne 25. 8. jsem byl v prostorách sportovního klubu Start Praha postižen náhlou srdeční zástavou. Toto selhání srdce končí v krátké době smrtí, pokud není okamžitě poskytnuta odborná pomoc. Náhodně přítomný praporčík Harald Eppert z HS-2, Praha 6, Petřiny okamžitě zasáhl, dokázal mne vrátit k životu a udržovat až do příjezdu sanitky. Tento mimořádný výkon ocenil i personál na koronární jednotce VFN II. interní kliniky kardiologie a angiologie. Úspěšný zásah v případě náhlé srdeční zástavy mimo okamžitě dostupnou odbornou pomoc je zcela výjimečný. Provedení zásahu bylo na profesionální úrovni. Rád bych tedy touto cestou oficiálně poděkoval praporčíkovi Haraldu Eppertovi, který dokázal rozhodnost i vysokou úroveň svého výcviku. Zachránil mi život a myslím, že jakákoliv další slova by byla nadbytečná.“

Harald Eppert díky své profesionalitě a osobní odvaze zachránil život člověka.

por. Bc. Martin Kavka, HZS Praha