logo

Třeboňský policista pátral ve vlastním voze po pohřešovaném muži, zachránil mu život

Dne 12.května 2015 v 15:37 hodin osobně oznámil muž na obvodním oddělení policie Lišov, že pohřešuje svého strýce (r. 1966) z Třeboňska, se kterým se měl sejít ve 13:00 hodin. Strýc nebyl doma a rovněž nezvedal mobilní telefon. Od přítelkyně strýce se muž dověděl, že strýc před dvěma až třemi dny hovořil o sebevraždě. Lišovští policisté ihned předali cestou operačního střediska informaci svým kolegům do Třeboně. Jak policisté zjistili, poslední místo lokalizace mobilního telefonu pohřešovaného bylo zaznamenáno z okolí Dunajovické hory právě na Třeboňsku. Jedná se o velmi nepřístupný svažitý lesnatý terén, toho času s rozbahněnými přístupovými cestami v lesních úsecích. Třeboňští policisté začali ihned prověřovat možné kontakty na pohřešovaného muže.

Dne 12.května v pět hodin odpoledne byla zahájena rozsáhlá pátrací akce. Do této byli nasazeni jak dopravní policisté z J. Hradce, kynologové se služebními psy, tak i policisté z Územního odboru Č. Budějovice. Třeboňští policisté byli v převážné většině povoláni vedoucím obvodního oddělení ze svého volna, aby pomohli svým kolegům v pátrací akci. Mezi nimi byl i prap. Michal Bašta. Do akce byl rovněž nasazen policejní vrtulník. V pátrací akci významně pomohlo 35 hasičů a to profesionální jednotka z Třeboně i pět jednotek dobrovolných hasičů z Lišova, Štěpánovic, Lomnice nad Lužnicí, Dunajovic a Břilic.

Policista OOP Třeboň prap. Michal Bašta vzhledem k místní znalosti lokality v k.ú. Dunajovice, m.č. Dunajovická hora navrhl v telefonickém hovoru vedoucímu obvodního oddělení, že za účelem pátrací akce vezme svůj terénní automobil za účelem propátrání méně dostupného terénu, který by šel propátrat vozidly PČR jen velmi obtížně. Tento návrh policisty velitel pátrací akce schválil. Prap. Bašta se po ukončení hovoru ihned dostavil na OOP Třeboň ve služebním pracovním stejnokroji PČR a obdržel od dozorčího služby konkrétní informace o pohřešovaném muži včetně popisu oblečení, popisu vozidla pohřešovaného i fotografii pohřešované osoby. Při cestě směrem k oblasti pátrání svým soukromým terénním vozem propátral polní komunikaci od obce Břilice směrem k m.č. Dunajovická hora. Po dopravení map na místo počátku pátrací akce provedl policista propátrání lesních cest ve východní oblasti m.č. Dunajovická hora. Ve svém úsilí pokračoval i u rybníka Dolní Přeseka, kde je terén rovněž velmi špatně dostupný a značně svažitý. Poté prap. Bašta rozšířil oblast pátrání na druhou stranu od rybníka. Zde 620 metrů od komunikace směřující od obce Lomnice nad Lužnicí na obec Horní Slověnice v lesním porostu spatřil osobní automobil pohřešovaného muže a následně v uzamčeném vozidle i samotného pohřešovaného, který seděl na předním sedadle spolujezdce a nebyl při vědomí. O nálezu pohřešovaného muže ihned policista informoval vedoucího obvodního oddělení, kdy uvedl lokalitu, kde muže nalezl. Na klepání na okno pohřešovaný nijak nereagoval.

Prap. Bašta neváhal a za pomoci teleskopického obušku rozbil skleněnou výplň levých předních dveří, kdy si poté vozidlo odemknul zevnitř. Začal boj s časem o záchranu lidského života. Policista provedl další pokus o probuzení pohřešovaného, když jej propleskl na tvářích, avšak muž pouze příležitostně zachrčel. Policista poté rychle odemkl přední dveře vozu a pohřešovaného vytáhl ven. Dolní končetiny mu zvedl a opřel o práh vozidla. Zkontroloval tep, zaklonil hlavu směrem bradou nahoru a vyčistil pohřešovanému dutinu ústní. Poté policista kontaktoval operátorka ZZS JČK na tísňové lince 155, kdy jí sdělil polohu a stav pacienta. Operátorka nařídila prap. Baštovi okamžitou resuscitaci a následně se spojení přerušilo.

Prap. Bašta prováděl intenzivně resuscitaci nejméně 15 minut až do příjezdu hlídky dopravních policistů z J. Hradce. Poté ve spolupráci s pprap. Ondřejem Novákem prováděli resuscitaci i nadále nejméně dalších 10 minut až do příletu vrtulníku letecké záchranné služby. Lékař následně zahájil za pomocí dostupného vybavení další prvotní ošetření. Jako příčinu bezvědomí určil hypoglykemické kóma. Následně byl vypátraný muž přepraven leteckou záchranou službou do nemocnice v Českých Budějovicích k hospitalizaci. Ošetřující lékařka po několika dnech policistům sdělila, že pacient již není v přímém ohrožení života, když se předávkoval inzulinem v kombinaci s dalšími léky.

Pátrací akce tak měla šťastný konec zejména díky profesionálnímu a obětavému přístupu třeboňského policisty prap. Michala Bašty, který poskytnutím rychlé první pomoci zcela zásadním způsobem přispěl k záchraně lidského života.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, PČR