logo

NPC rozbila síť obchodníků s kokainem, extází a marihuanou, v rámci akcí PALLA a GALLAXY TAB bylo zadrženo 19 lidí

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Díky mezinárodní spolupráci orgánů činných v trestním řízení byla rozkryta rozsáhlá a propracovaná síť obchodníků s nelegálními drogami, jež představovaly pravidelný a dlouhodobý zdroj širokému okruhu odběratelů řady zemí. Za hlavního organizátora trestné činnosti lze považovat českého státní příslušníka, jež nelegální aktivity řídil z našeho území.

V rámci operace s krycím názvem „PALLA“ doposud zadrželi a následně obvinili policisté Národní protidrogové centrály celkem 14 osob české a moldavské národnosti a v rámci operace „GALAXY TAB“ zadrželi a následně obvinili policisté Protidrogové jednotky policie Moldavské republiky celkem 5 osob moldavské národnosti, které působily jako organizovaná skupina ve více státech, zejména pak v České republice, Moldavské republice a Nizozemském království, přičemž jejich činnost spočívala v dovozu, vývozu a dalším nelegálním nakládání s omamnými a psychotropními látkami kokain, MDMA, jak v sypké formě tak ve formě tablet, tzv. Extáze, a marihuana.

Skupinu obviněných pachatelů tvořily osoby ve věkovém rozmezí od 20 do 28 let, s jednou výjimkou, a to pachatele ve věku 56 let. Ke své činnosti skupina používala vysoce sofistikovaných kybernetických metod, např. vedení logistiky a účetnictví ve virtuálním prostředí, k nimž měli přístup pouze vybraní členové organizované skupiny, a dále nestandardních komunikačních prostředků s dělením rolí v dané skupině, sloužícím k zastírání své činnosti a současně ke ztížení jejich odhalení.

Předmětem nelegální činnosti byl dovoz látek kokain a MDMA z Nizozemského království a pěstování marihuany na území České republiky, přičemž takto získané omamné a psychotropní látky dále distribuovali různými cestami jak na území České republiky, tak do dalších zemí, konkrétně pak do Moldavské republiky a Rakouska. Odběratelé uvedených látek tvořili zejména další překupníci, kteří látky dále šířili v hl. městě Praze a na jižní Moravě, ale také v Rakousku a Moldavské republice.

Během prověřování se policistům NPC SKPV podařilo zadokumentovat distribuci nejméně 3.000 ks tablet MDMA, 400 gramů kokainu a 800 g Marihuany. Během následné realizace koncem února 2018 bylo provedeno 12 domovních prohlídek a 6 prohlídek jiných prostor, při kterých se podařilo zajistit nejméně 13.000 ks tablet MDMA, 1,3 kg kokainu, 1,3 kg sypkého MDMA, 2.4 kg marihuany,

finanční hotovost ve výši cca 2.000.000,-Kč a dvě osobní motorová vozidla zn. BMW a AUDI. V případě zajištěných nelegálních látek se jednalo o objem určený k pokrytí poptávky uživatelů na zhruba dva týdny.

Dle odborného vyjádření Kriminalistického ústavu Praha, se obsah účinné látky v jedné tabletě MDMA pohyboval v rozmezí od 15% do 30% 3,4-methylendioxymethamfetaminu báze. Cena jedné tablety MDMA pro velkoodběratele představovala částku od 45,-Kč do 60,-Kč, přičemž koncoví uživatelé platili okolo 200,-Kč. Výjimkou byl však trh s tabletami MDMA v Moldavské republice, kde se koncová cena pohybovala v přepočtu okolo 300,-Kč za jednu tabletu MDMA. Kvalita a cena dalších zajištěných distribuovaných látek je v současné době předmětem šetření. Lze však konstatovat, že jak zajištěný a obchodovaný kokain, tak i marihuana, obsahovali vysoký podíl účinných látek.

V rámci trestního spisu akce „PALLA“, který dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze, bylo v České republice doposud zahájeno trestní stíhání proti 14 osobám. Obviněným hrozí v případě prokázání viny a pravomocného odsouzení za spáchaný přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ust. § 283 odst. 1, až za zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ust. § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), c), odst. 3 písm. b), c), odst. 4, písm. c) trestního zákoníku, tresty odnětí svobody v délce trvání od 1 roku až do 18 let.

V rámci trestního spisu akce „GALAXY TAB“, který dozoruje Státní prokuratura v Kišiněve, bylo v Moldavské republice doposud zahájeno trestní stíhání proti 5 osobám. Obviněným hrozí v případě prokázání viny a pravomocného odsouzení za spáchaný zločin nedovoleného nakládání s narkotiky, tresty odnětí v délce trvání od 7 let až do 15 let.

Operace „PALLA“ probíhala v úzké spolupráci s příslušnými specializovanými útvary Policie České republiky, Policie Moldavské republiky a policie Rakouska. Na realizaci operace se rovněž podílela zásahová jednotka Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Ve věci byl také mezi zeměmi Česká republika a Moldavská republika vytvořen společný vyšetřovací mezinárodní tým – tzv. JIT s krycím názvem „PALLA / GALAXY TAB“.

Tento případ není v současné době uzavřen. Vyšetřování dále pokračuje a lze předpokládat zadržení a obvinění dalších osob, zejména z řad odběratelů, případně rozšíření trestního stíhání již obviněných osob.

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková, NPC