logo

Od policie „odešel“ psí hrdina Polux

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Začátkem září 2018 navždy opustil naše řady služební pes POLUX – výjimečný pes s obrovskou vytrvalostí a temperamentem – bojovník, parťák, kamarád. Dovolte nám proto, abychom mu věnovali následující medailonek.

Německý ovčák Polux se narodil 5. 3. 2008, zemřel 3. 10. 2018. Jednalo se všestranného psa, s atestem „V“ a „PJ“ pro výkon v družstvu pořádkové jednotky se služebním zařazením ve skupině základních kynologických činností Trutnov u oddělení služební kynologie odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Od svých čtyř let byl právoplatným členem pořádkové jednotky, kde plnil úkoly společně se svým pánem pod jednotným velením. Během svého života dosahoval vynikajících výsledků, byl také prvním vycvičeným psem v České republice na zneškodnění aktivního střelce v rámci cvičení AMOK. Na tuto pozici byl vybrán díky tomu, že se jednalo o velmi nadaného psa, který byl plně sžitý se svým pánem prap. Michalem Zárubou. Polux pro tuto specifickou práci navíc vykazoval neskutečný talent, přičemž si zachoval i svoji připravenost při práci „výjezdového a pořádkového psa“. Jednalo se o věrného, nebojácného a velmi rychle se učícího psa, který tvořil se svým psovodem výjimečný celek. Jméno Polux tak vešlo ve známost především díky houževnaté práci jeho pána, kdy tato skvělá, sebejistá a přitom skromná dvojice inspirovala mnoho dalších policejních psovodů do budoucna.

Zde je přehled služebních úspěchů:
Během svého života byl ve stovkách případů vyžádán do služby, z toho přímo do akce byl použit ve dvou třetinách těchto případů. Vypátral celkem 17 pachatelů, z nichž 2 přímo zadržel. Dále nalezl svou činností 27 předmětů (např. klíče od odcizeného vozidla nebo odcizené pneumatiky), které souvisely s trestnou činností a také 2 nástroje, které pachatelé použili ke spáchání trestné činnosti a na útěku odhodili. Z různých míst činu vypracoval nesčetné množství pachových stop, kdy v 5 případech tak ověřil pohyb pachatele, kterému byla na základě této pachové stopy trestná činnost teprve dokázána. Rovněž se mu podařilo zachránit 3 pohřešované osoby. Za záchranu lidského života získal v roce 2016 ocenění „Statečné psí srdce“. Polux se stal v našem kraji v roce 2011 a 2012 absolutním vítězem Krajského přeboru psovodů se služebními psy, v roce 2013 získal v tomto přeboru vítězný titul za obranné práce.

Vedoucí oddělení služební kynologie mjr. Bc. Jaromír Kyselo a psovod prap. Michal Záruba, kterému byl Polux přidělen v říjnu 2012 a stal se tak pro Michala nerozlučným parťákem i kamarádem, shrnuli jeho krásný a aktivní život plný úspěchů a nezapomenutelných okamžiků do následujících řádků:

„Za svůj bohatý služební život poznal tři pány. Předvýchova štěněte (do r. 2009) byla svěřena nprap. Jaroslavu Vidrnovi, poté byl přidělen psovodovi nprap. Michalu Šindelářovi do Trutnova, se kterým dosahoval výborných výsledků jak ve službě, tak i v soutěžích. Po služebním přesunu tohoto policisty mimo okres byl v říjnu 2012 přidělen trutnovskému psovodovi prap. Michalu Zárubovi, se kterým začal společně pokračoval v plnění úkolů v oboru policejně-kynologických činností. Už pod vedením prvního psovoda začal Polux sklízet významné úspěchy služební i sportovní, na které navázal prap. Michla Záruba obhajováním zadané kategorie za velmi dobře a rozšířením atestu psa o zařazení do družstva pořádkové jednotky. Polux dokázal vyhledat a vytrvale sledovat několika kilometrové pachové stopy, označovat na nich ztracené či odhozené předměty pachatelů, které v závěru nejednou dostihl a zadržel. To dokázal v jednom dni i několikrát zopakovat. Na základě jeho práce byli další pachatelé z trestné činnosti usvědčováni. Několikrát pomohl vypátrat i pohřešované osoby. Při tomto nasazení dokázal i houževnatě plnit úkoly v družstvu pořádkové jednotky. Za sledování pachové stopy pachatele v náročném sedmikilometrovém horském terénu, který se dopouštěl série vloupání do mysliveckých zařízení, jeho následného dopadení a zamezení mu sebepoškození života, byl oceněn titulem „Statečné psí srdce“. Jméno Polux vešlo ve známost nejen nesčetnými ukázkami výcviku služební kynologie pro ozbrojené složky, včetně cizích zemí, ale rovněž při různých preventivních akcích pro malé i velké diváky i mimo náš kraj. Polux se však především vyznamenal i tím, že byl jako první pes u Police České republiky vycvičen a připraven na použití k zákroku proti aktivnímu útočníkovi při záchraně rukojmích.“

Krásný a aktivní život Poluxe vyhasl v náruči jeho psovoda po krátké nemoci, kterou, bohužel, nepřemohl…

por. Mgr. Lenka Burýšková, Policie ČR