logo

Odbor vnitřní kontroly (Praha)

msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Stanovuje hlavní směry kontrolní činnosti krajského ředitelství, stanovuje postupy a komplexní řešení problémů v činnosti organizačních článků krajského ředitelství a obvodních ředitelství, včetně jejich koordinace při výkonu kontroly, vyřizování podání, ve vymezeném rozsahu v oblasti odhalování a dokumentování přestupků, trestního řízení, objasňování příčin a odhalování okolností vzniku mimořádných událostí, stanovuje zásadní koncepční úkoly, kontroluje a metodicky usměrňuje jejich plnění, analyzuje a vyhodnocuje jejich výsledky, analyzuje a vyhodnocuje kontrolní zjištění a navrhuje opatření k nápravě, koordinuje kontrolní činnost organizačních článků krajského ředitelství a obvodních ředitelství a další činnosti.

Na jednotlivých Obvodních ředitelstvích jsou dislokováni pracovníci skupin vnitřní kontroly, zabývající se činností v rámci svých teritorií.

PČR