logo

Odchyty zvířat u Městské policie v Ústí nad Labem

ulk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Mezi výčet činností městských strážníků nepatří pouze dohled nad veřejným pořádkem, ale i pomoc občanům v nouzi a ve neposlední řadě i pomoc zvířatům, která se dostala do potíží a hrozí jim zranění nebo uhynutí.

Na tísňovou linku městské policie se velmi často obrací oznamovatelé, kteří operátorovi nahlásí , že někde viděli ptáka nebo zvíře, které je buď zraněno nebo se dostalo do situace, kdy bez cizí pomoci není schopno se dostat na svobodu. Mez takovéto případy nejčastěji patří zaklíněné srny v pltě, psi, kteří spadnou do různých výkopů nebo kanálů, ale najdou se i případy, kdy strážníci odchytí i exotické hady, kteří buď svému majiteli „utečou“ nebo se ho majitel sám zbaví.

Poslední případ byl na konci minulého týdne, kdy strážníci takového hada umísťovali do útulku pro opuštěná zvířata. Nejvíce odchytů provádějí strážníci v období Vánoc, kdy jako dárek poslouží neuváženě zakoupené zvíře, které se po čase stane nepohodlným a lidé se ho zbaví tím, že ho vyhodí na ulici.

Jan Novotný, MP ÚnL