logo

Oddělení tisku a prevence

msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Oddělení tisku a prevence odpovídá za koordinaci a metodické vedení preventivní činnosti a mediální komunikace v rámci krajského ředitelství / policejního prezidia / územního odboru, poskytování informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků v rámci působnosti krajského ředitelství, koncepční, metodickou a koordinační činnost při plnění úkolů v oblasti svobodného přístupu k informacím, koordinaci a metodické vedení prezentační činnosti, plnění úkolů při rozvoji internetových stránek policie, jejich administraci a metodické vedení redaktorské činnosti a to vše v rámci krajského ředitelství a plnění úkolů vyplývajících z koncepce interní komunikace policie.

PČR