logo

Olomoučtí kriminalisté dopadli dvojici mužů, která měla stát za výrobou pervitinu

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Kriminalisté územního odboru Olomouc, oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, realizovali koncem srpna letošního roku další dva případy na úseku drogové problematiky.

Výsledkem je trestní stíhání dvou mužů ve věku 29 a 30let z Olomoucka. Mladší z nich byl obviněn z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, spáchaného jednak formou účastenství a jednak dílem samostatným, 30letý muž byl obviněn ze dvou trestných činů – z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

30letý obviněný se měl protiprávního jednání, týkajícího se nedovolené výroby a jiného nakládání a omamnými a psychotropními látkami a s jedy, dopustit od měsíce září 2017 do doby svého zadržení v srpnu letošního roku tím, že měl v několika případech v prostorách garáže na Olomoucku, vyrobit blíže nezjištěné množství metamfetaminu, tzv. pervitinu, a to za využití léčiv, sloužících k nelegální výrobě drog, které si vozil z ciziny. Takto vyrobenou drogu měl dále distribuovat, a to ať už za úplatu, zdarma, protislužbu či úhradu části kupní ceny za vozidlo, na různých místech města Olomouce a blízkého okolí dalším zájemcům, a to v různých dávkách a množství. Mezi jeho odběratele patřili muži i ženy z Olomoucka ve věku od 26 do 38let. I on je uživatelem drog. Druhého z trestných činů – maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se měl dopustit od ledna letošního roku tím, že měl v několika případech usednout za volant a řídit vozidlo ať už na území města Olomouce, či při cestě mimo Českou republiku, odkud dovážel léčiva, sloužící k výrobě drog, ačkoliv má rozhodnutím Okresního soudu v Olomouci vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do září 2019. Uvedené skutečnosti byly zjištěny při ohledání místa zahoření vybavení v jednom z bytů na Olomoucku, při kterém byly nalezeny věci, které mají úzkou souvislost s výrobou drogy. Nalezené věci byly zajištěny a zaslány na odborné pracoviště k provedení expertiz. Tyto předměty neměly přímou souvislost s požárem.

29letý obviněný se měl uvedeného protiprávního jednání dopustit tím, že měl nejméně od září 2017 umožnit 30letému obviněnému v prostorách garáže na Olomoucku vyrobit blíže nezjištěné množství metamfetaminu, tzv. pervitinu a v několika případech vézt obviněného do ciziny za účelem nákupu léčiv, sloužících k nelegální výrobě drogy. Od října 2017 měl 29letý obviněný, rovněž za úplatu, distribuovat na různých místech v Olomouci drogy dalším zájemcům ve věku od 25 do 35let, a to v různých dávkách a množství. Drogy získával od 30letého obviněného, a to ať už zdarma či za úplatu. Z části je užil pro vlastní potřebu, z větší části je prodal dalším uživatelům.

Oběma obviněným, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. V případě 30letého obviněného dali kriminalisté podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl soudem akceptován a trestní stíhání probíhá vazebně.

V případě 29letého obviněného probíhá trestní stíhání na svobodě.

por. Mgr. Irena Urbánková, Policie ČR