logo

Opilá žena projela před strážníky po chodníku, poté porazila značku a pokračovala dále v jízdě

ulk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dne 26.8.2017 v 03.10 hod., projížděla autohlídka MP Ústí nad Labem ulicí Velká Hradební, kde se na úrovni křížení s ulicí Pivovarská povšimla vozidla, které projelo přes chodník směrem do ulice Velká Hradební a nakrátko po tom byla slyšet rána, připomínající deformování plechu, přičemž zmíněné vozidlo dále pokračovalo v jízdě směrem do ulice Bratislavská.

Jelikož strážníci pojali podezření, že řidič vozidla porušil dopravní předpisy (jízda po chodníku), vydala se hlídka za uvedeným vozidlem. Zmíněné vozidlo bílé barvy hlídka zastavila za užití výstražného modrého světla v ulici W. Churchilla. Jeden ze strážníků přistoupil k řidičce a upozornil ji, že se v ulici Pivovarská dopustila přestupku a zároveň ji vyzval k prokázání totožnosti.

Dotyčná strážníkům nesrozumitelnou řečí sdělila, že doklad totožnosti u sebe nemá, a že si žádného přestupku není vědoma. Vzhledem k tomu, že žena jevila značné známky opilosti, byla strážníky vyzvána k podrobení se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, což dotyčná také učinila, a to s naměřenou hodnotou přes dvě promile alkoholu v dechu. Po těchto zjištěních byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu šetření.

Mezitím se jeden ze strážníků vrátil do ulice Pivovarská, kde byla zjištěna poražená dopravní značka u které ležel kus plastové části vozidla. Z místa byla pořízena fotodokumentace. Tyto zjištěné skutečnosti byly předány Policii ČR.

MP ÚnL