logo

Oslavy Nového roku v Karlovarském kraji pohledem policistů

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté Karlovarského kraje byli na letošní Silvestr řádně připraveni. Jako každý rok i letos jsme očekávali vzhledem k oslavám příchodu Nového roku větší počet oznamovaných událostí, které jsme museli řešit.

V rámci Karlovarského kraje byl posílen běžný výkon služby. Policisté se zaměřili zejména na bezpečnost osob, dodržování veřejného pořádku a na dohled nad silničním provozem. Dopravní policisté se při kontrolách řidičů zaměřili především na dodržování zákazu požívání alkoholu před nebo během jízdy a na další dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích.

V průběhu Silvestrovské noci jsme na lince 158 přijali 125 událostí, ke kterým policisté vyjížděli. Celkem bylo spácháno 10 trestných činů, jako jsou například krádeže, ublížení na zdraví nebo výtržnictví.

V průběhu noci policisté nejčastěji vyjížděli na rušení nočního klidu, výtržnosti, fyzická napadání a dalšímu protiprávnímu chování podnapilých osob.

prap. Bc. Daniel Dvořák, Policie ČR