logo

Ostravské drážní hasiče zaměstnal bobr, nahlodal strom u železniční trati v Opavě

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ke kuriózní události vyjela směna C v úterý 13.12.2016. Ostravské operační a informační středisko přijalo zprávu s požadavkem na odstranění nebezpečného stromu v blízkosti kolejiště. Po příjezdu na místo, velitel průzkumem zjistil, že strom je poškozen zásluhou bobra. Nahlodán.

Na předměstí Opavy se objevil bobr evropský. Bobr evropský (Castor fiber) je až metr velký, zavalitý hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem. Je zcela přizpůsoben životu ve vodě. Buduje soustavy kanálů a hrází. U nás byla populace bobra téměř vyhubena na přelomu 18. a 19. století. Nyní však bobr postupuje proti proudu řeky Odry a postupně dobývá její přítoky. Tudíž i řeku Opavu. Při pohledu na fotografie stromu je jasné, že se jedná o bobřího jedince zdatného. Vybral si ten největší strom v okolí.

Hasiči pomocí motorových pil a lanového navijáku strom skáceli. Nakrátili na manipulační díly. Netřeba asi zdůrazňovat, že pád takového stromu do kolejiště by způsobil velké škody, ohrozil bezpečnost železničního provozu a životy cestujících.

HZS SŽDC