logo

Pardubičtí cizinečtí policisté odhalili při kontrolní akci 22 nelegálně pracujících cizinců

pak msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V minulých dnech se policisté zaměřili na firmu, která poskytuje odbornou ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči s nízkou mírou soběstačnosti nebo ztrátou paměťových a orientačních schopností. Tato nestátní společnost vlastní několik zařízení i v našem kraji.

Na začátku února proběhla kontrola jednoho z těchto objektů na Pardubicku, kde policisté zajistili 6 cizinek, které neměly platné povolení k zaměstnání a pro vstup do České republiky měly využít polská národní víza. Přestože se to zaměstnavatel následně snažil popírat, cizinky dle prvotních výpovědí měly provádět přímou osobní péči o nemocné.

Po necelém týdnu byla provedena následná kontrola, a to ve stejné firmě na Pardubicku a souběžně i ve druhém objektu dané firmy na Chrudimsku. A znovu byli ve firmě nekvalifikovaní a neoprávněně pracující cizinci. Policisté v obou objektech zajistili dalších 16 osob cizí státní příslušnosti. Oblastní inspektorát práce, který byl s policií při druhé kontrole přítomen, zahájil s provozovatelem tohoto zařízení správní řízení.

Celkem při této akci zajistili policisté 22 cizinců (21 žen a 1 muže), kteří pochází ze země bývalého Východního bloku. Se všemi osobami zahájila cizinecká policie správní řízení ve věci správního vyhoštění. Sedm cizinek, zajištěných na Chrudimsku, se v naší zemi zdržovalo bez víza nebo platného oprávnění k pobytu. V zahájených správních řízeních je možné vydat rozhodnutí se stanovením doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie až na 5 let.

Policisté nyní shromažďují podklady pro stanovení právní odpovědnosti firmy za umožnění nelegálního zaměstnávání cizinců.

por. Bc. Jana Drtinová, Policie ČR