logo

Po akci zaměřené na kontroly chat následovala DBA, pražští policisté odhalili devět řidičů pod vlivem alkoholu, či drog

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Byť to může leckoho překvapit, ale i v hlavním městě je celá řada chatových oblastí a zahrádkářských kolonií. Tyto oblasti se právě v zimním období, kdy jsou v minimální míře využívány svými majiteli, stávají terčem zlodějů, nebo osob, které chaty a chatky neoprávněně využívají k dočasnému útočišti. A právě proto se pražští policisté na tyto oblasti zaměřují.

Při pochůzkách v těchto oblastech policisté kontrolují především zabezpečení jednotlivých objektů, tedy zda je dostačující, nebo zda není jakkoli porušeno. Zároveň také visuálně kontrolují interiéry jednotlivých chat, zda se v nich nenachází neoprávněné osoby, nebo zda již nebyly vykradeny.

Ve čtvrtek večer a pátek přes den se těmto kontrolám věnovali policisté na koních, tedy z oddělení jízdní policie, a v pátek odpoledne a v podvečer policisté čtvrtého policejního obvodu. Všichni vyjmenovaní zkontrolovali chatové kolonie v Lipencích, Cholupicích a několika dalších. V žádné z těchto lokalit nezjistili žádné násilné narušení objektů, nebo jiné protiprávní jednání.

Policisté čtvrtého policejního obvodu posléze provedli ve večerních hodinách, konkrétně od dvaceti hodin večer do jedné hodiny ráno, v celém svém teritoriu dopravně bezpečnostní akci. Při té se zaměřili na všechny možné nešvary, kterých se řidiči při řízení svých vozidel mohou dopouštět.

Výsledkem akce je 1299 zkontrolovaných řidičů, u kterých policisté zjistili celkem 193 prohřešků. Tři řidiči skončili na policejní služebně pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, neboť mají pravomocným rozhodnutím vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

Dalších 174 řidičů se dopustili přestupkového jednání, kdy například telefonovali za jízdy, nebyli připoutáni, nebo použili k jízdě vozidlo, které nesplňuje technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

Ve 174 případech vyřešili policisté takové protiprávní jednání s řidiči pokutou v příkazním řízení v celkové výši 57.100,- Kč. Dalších 16 závažnějších přestupků řešili policisté s řidič oznámením do správního řízení. Policisté také odhalili 9 řidičů, kteří za volant usedli a vozidlo řídili buď pod vlivem alkoholu, nebo drog.

por. Mgr. Tomáš Hulan, Policie ČR