logo

Po kontrolní akci cizinecké policie v Aši bylo z ČR vyhoštěno 8 cizinců

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V úterý dne 30. října 2018 prováděla kontrolní skupina policistů z odboru cizinecké policie, Krajského ředitelství Policie Karlovarského kraje kontrolní činnost zaměřenou na cizineckou problematiku a zaměstnanost cizinců na stavbě v Aši.

Zde bylo při výkonu práce mimo jiné kontrolováno 8 cizinců ve věku od 19 do 61 let. Ti při kontrole na pracovišti nepředložili povolení k zaměstnání vydané místně příslušným Úřadem práce, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modrou kartu ani doklady prokazující existenci pracovněprávního vztahu. Všichni cizinci tak byli zajištěni a převezeni na policejní služebnu.

Se všemi zahájili policisté správní řízení o vyhoštění z území členských států Evropské unie a vydali jim rozhodnutí o správním vyhoštění. Šesti cizincům není umožněn vstup na území členských států Evropské unie po dobu 3 měsíců a zbylým dvěma po dobu 6 měsíců. Podobné kontrolní akce budou i nadále pokračovat.

nprap. Bc. Zuzana Týřová, Policie ČR