logo

Podnapilí cizinci řádili v metru, zasáhnout musel strážník v osobním volnu

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Cestující v metru obtěžovali svým chováním tři cizinci posilněni alkoholem. Ani napomenutí cestujících nepomohlo a konflikt se vyostřil od verbálního napadání až k fyzickému. Situaci s pomocí svědků vyřešil svým zásahem strážník, který byl ve volnu. Výtržníky předal Policii ČR.

Cestování metrem na trase linky metra B bylo v neděli odpoledne pro přítomné cestující značně nepříjemné. V soupravě s nimi jela skupinka tří cizinců, kteří byli zjevně pod vlivem alkoholu. V průběhu cesty přistoupil do soupravy strážník ve svém volnu, který poté policistům popsal celou situaci následovně:

„Výtržníci se chovali neurvale a agresivně nejen mezi sebou, ale i vůči ostatním cestujícím. Musel jsem proto použít hmaty a chvaty, abychom je společně s ostatními mohli vyvést ven.“ A pokračoval v popisu situace: „Cizinci padali na sedící cestující, proti čemuž se ohradila jedna žena. To se však agresorům nelíbilo. V tomto okamžiku jsem do celého konfliktu vstoupil.“

Skupina na jeho napomenutí reagovala agresivně, strážníka začala fyzicky napadat, stejně jako dalšího cestujícího, který se ho zastal. Vzhledem k pokračujícímu fyzickému a verbálnímu napadání, přivolal někdo z cestujících také Policii ČR. Poté, co souprava zastavila v další stanici, strážník vyvedl společně s dalšími agresory na nástupiště. Následně si je převzaly hlídky policistů.

Bc. Michaela Teplá, MP Praha