logo

Policejní mistrovství psovodů v Solenici

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V minulém týdnu se na Příbramsku uskutečnil čtrnáctý ročník Policejního mistrovství České republiky psovodů se služebními psy.

Policejní psovodi ze třinácti krajských ředitelství a tří útvarů s celostátní působností změřili své síly ve třech disciplínách – ovladatelnost a obratnost, pachové práce – vyhledávání drog, pachové práce – vyhledávání výbušnin. Na prvním místě v kategorii ovladatelnost a obratnost se umístil nprap. Šonský Roman se služebním psem jménem Rebel z Krajského ředitelství hl. m. Prahy. V druhé kategorii pachové práce – vyhledávání výbušnin se na prvním místě umísti prap. Mrazík Aleš se psem Qveikem z Moravskoslezského kraje. V třetí kategorii pachové práce – vyhledávání drog se umístil psovod z Jihomoravského kraje nprap. Severin Radek se služebním psem Oberonem. Nejlepším družstvem tohoto roku je dvojice psovodů z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje nprap.. Severin Roman a nprap. Kini Dušan.

Pachové práce – vyhledávání výbušnin
1. místo prap. Mrazík Aleš z KŘP Moravskoslezského kraje
2. místo nprap. Šindelář Michal z KŘP Královehradeckého kraje
3. místo nprap. Kašpárek Petr z Ředitelství služby cizinecké policie

Pachové práce – vyhledávání omamných a psychotropních látek
1. místo nprap. Severin Radek z KŘP Jihomoravského kraje
2. místo prap. Čejka Jaroslav z KŘP Jihočeského kraje
3. místo prap. Uher Petr z KŘP Plzeňského kraje

Družstva
1. místo nprap. Kini Dušan, nprap. Severin Radek z KŘP Jihomoravského kraje
2. místo prap. Vánský Miroslav, nrtm. Drábík Emil od Vojenská policie
3. místo prap. Mrazík Aleš, prap. Šifalda Marek z KŘP Moravskoslezského kraje

PČR