logo

Policejní odstřelovači cvičili s karlovarskými hasiči zásah u požárů tlakových lahví

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Požáry s přítomností tlakových lahví patří mezi nejnebezpečnější události. Hrozí výbuch tlakové lahve a rychlé šíření požáru. Pokud je při požáru riziko přítomnosti tlakové lahve, je prvořadým úkolem hasičů zajistit chlazení lahve, její vynesení mimo místo požáru a pokračující chlazení, aby se zabránilo rozpínání plynů uvnitř lahve vedoucí k roztržení lahve a masivnímu úniku plynu.

Dalším možným způsobem, který se v poslední době zkouší, je využití odpouštění plynu z lahve a to pomocí prostřelení této nádoby. Výcvik zaměřený na tuto techniku probíhal ve dvou dnech ve vojenském prostoru Hradiště a byl určen velitelům HZS Karlovarského kraje ve spolupráci s policejními odstřelovači.

V první části výcviku byla vysvětlena technika a postup při požárech s přítomností tlakových lahví, samotná konstrukce, plnění či značení tlakových lahví a všechna nebezpečí, která při těchto událostech hrozí. Během praktické části výcviku byl testován průběh požáru s přítomností tlakové lahve až do jejího roztržení a také zkoušena metoda prostřelení tlakové lahve při požáru. Kvůli bezpečnosti je nutné metodu prostřelení provádět z bezpečné vzdálenosti, tudíž s využitím právě odstřelovačů.

Přítomnost tlakových lahví při požáru není vůbec ojedinělá věc, hasiči se s tímto rizikem setkávají poměrně často. Metoda prostřelení nebyla v Karlovarském kraji dosud při zásahu použita.

Martin Kasal, HZS KVK