logo

Policejní odstřelovači se budou podílet na odstřelu divokých prasat kvůli Africkému moru

zlk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policie ČR se počínaje dnem 16. 10. 2017 bude aktivně podílet na řešení mimořádné situace ve Zlínském kraji.

Skupina policejních odstřelovačů v počtu do dvaceti policistů bude v úzké součinnosti s pracovníky Státní veterinární správy a místních mysliveckých organizací od pondělního večera provádět odstřel divokých prasat v oblastech zasažených africkým morem. Policisté se do této akce zapojí na základě usnesení vlády č. 705 ze dne 25. 9. 2017.

Zmiňované usnesení vlády reaguje na situaci, kdy Ministerstvo zemědělství ČR bylo nuceno lokalizovat nákazu ve Zlínském kraji a požádalo o součinnost Ministerstvo vnitra ČR. Ministerstvo zemědělství ČR přitom ve spolupráci se Státní veterinární správou došlo k závěru, že je s ohledem na maximální možnou efektivitu vhodné zvolit způsob lovu za využití prostředků (například tlumiče zvuku), které běžná fyzická osoba užít nesmí. Policie ČR proto poskytla možnou součinnost tak, aby jako orgán státu mohla žádosti Ministerstva zemědělství ČR vyhovět.

Policie ČR v rámci příprav na tento neobvyklý úkol musela nejprve stanovit vhodnou zbraň a střelivo. V rámci testovacích zkoušek zbraní a střeliva, které se uskutečnily na konci minulého týdne, byla vybrána vhodná zbraň ve výbavě Policie ČR a speciální střelivo ráže 308 Win., které pro tento účel zdarma poskytla společnost Sellier & Ballot. Celkem 2200 ks střeliva jsme převzali toto pondělí, dnes se uskutečnila úvodní porada velitele policejní akce spolu se zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Státní veterinární správy a zúčastněných policejních útvarů. Následovat bude příprava zbraní pro speciální munici a rekognoskace terénu.

V současné době nelze odhadnout, jak dlouho policejní akce v lesích Zlínského kraje potrvá. Za organizaci lovu zodpovídá Státní veterinární správa, policejní odstřelovače vybíráme i s ohledem na jejich případnou zkušenost s myslivostí. V této souvislosti žádáme veřejnost o striktní dodržování zákazu vstupu do míst, kde bude lov probíhat, a to především s ohledem na bezpečnost, která je pro nás prioritní.

plk. Mgr. Jozef Bocán , Policie ČR