logo

Policejní psovod z Vysočiny zvítězil na mistrovství na Ukrajině

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Minulý týden se psovod Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zúčastnil mistrovství ve služební kynologii na Ukrajině a v konkurenci pětatřiceti soutěžících vybojoval prvenství. Policejní psovod nprap. Patrik Topinka se psem jménem Wasco tak na mezinárodní soutěži skvěle reprezentoval českou policii. Na mistrovství byl přítomen také mjr. Bc. Martin Růžička, vedoucí oddělení služební kynologie na Vysočině. Oba čeští policisté předali psovodům na Ukrajině spoustu svých znalostí a zkušeností, naopak si přivezli informace o výcviku policejních psovodů v cizí zemi i zážitků z kynologické soutěže, která byla v mnoha směrech od našich odlišná.

Mezinárodní mistrovství Národní policie Ukrajiny ve služební kynologii se konalo od úterý 26. září do pátku 29. září ve městě Užhorod. Na mistrovství předvedlo v soutěžních disciplínách svoje schopnosti a dovednosti celkem pětatřicet psovodů se služebními psy. Většina soutěžících zastupovala Národní policii Ukrajiny. Na soutěž byli dále pozváni zástupci policie jiných států a Českou republiku reprezentoval policista z Vysočiny nprap. Patrik Topinka s belgickým ovčákem jménem Wasco. Oba jsou profesionálové s mnohaletými praktickými zkušenostmi a mají za sebou řadu vítězství při celorepublikových soutěžích Policie České republiky.

Kynologové soutěžili v ukrajinském Užhorodu v disciplínách: poslušnost, stopa, obrana, překážková dráha a speciální pachové práce. První tři jsou podobné disciplínám, ve kterých soutěží policejní psovodi i u nás, zbývající dvě jsou ale zcela odlišné. Speciální pachové práce navíc provádějí u české policie psovodi na speciálních pracovištích. Vrchní inspektor Topinka měl na přípravu velmi málo času a při některých úkolech musel se psem Wascem při plnění disciplíny improvizovat.

Ve velké konkurenci, na území jiného státu a při disciplínách, na které se nemohl důkladně připravit, si ale přesto nprap. Patrik Topinka se svým psem po celou dobu šampionátu vedl stabilně výborně a držel se stále na předních pozicích, v disciplíně obrana obsadil první příčku.

V celkovém pořadí dosáhl nprap. Patrik Topinka, policejní psovod Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, se psem jménem Wasco nejvyššího počtu bodu a mezinárodní mistrovství vyhrál. K získání prvního místa na šampionátu a převzetí poháru blahopřál vítězi také hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který byl v té době v ukrajinském Užhorodě na pracovní návštěvě.

Oba policisté z Vysočiny měli po celou dobu mistrovství možnost porovnat úroveň i způsob výcviku služebních psů u Národní policie Ukrajiny. Ukrajinští policisté naopak velmi pozorně sledovali při plnění každé disciplíny nprap. Patrika Topinku s jeho služebním psem a měli velké množství dotazů k výcviku a výkonu služby policejních psovodů v České republice.

„Při ukrajinském mistrovství plnili psovodi soutěžní disciplíny na hřišti, většinou ve vymezeném

ohraničeném prostoru, to je v porovnání s námi odlišné. My se snažíme veškeré úkoly provádět v terénu, objektech a za podmínek co nejvíce blízkých reálné situaci. Psovod je také u nás více v kontaktu se svým psem,“ přiblížil odlišnosti vrchní komisař Martin Růžička. Jak dále dodal jiná je také disciplína překážková dráha, ve které musí psovod i jeho pes zdolat řadu překážek, jako překonat dřevěnou stěnu, plazit se pod překážkou, vylézt na značně vyvýšené místo po žebříku nebo například přeskočit volný prostor. „Touto disciplínou se zřejmě budeme inspirovat a je možné, že v nějaké vhodné podobě takto rozšíříme soutěže i u nás. Naopak ukrajinské policisty při této disciplíně zaujalo, že náš psovod při zdolání překážkové dráhy měl psa na volno a pes je vždy v blízkosti svého psovoda, pokud nedostane jiný povel, na rozdíl od nich, kteří měli psa na vodítku, a pes byl na dráze i ve velkém předstihu před psovodem, “ přiblížil další zkušenosti mjr. Růžička.

Nejrozdílnější byla disciplína speciální pachové práce, při které měli soutěžící za úkol mimo jiné nalézt daný předmět ukrytý v jedné ze šesti krabic a dále přiřadit k pěti vedle sebe stojícím osobám jejich odložené věci. Takovou činností se u nás zabývají speciální policejní pracoviště.

„Pro oba policisty z Vysočiny byla účast na mezinárodním šampionátu nejen zakončena velkým úspěchem, ale byla i nenahraditelným přínosem. „Jsem rád, že jsem se mohl mistrovství zúčastnit, byla to pro mě velká zkušenost a možnost načerpat informace o výcviku služebních psů u zahraničních kolegů, pro další výkon služby byla naše účast na mistrovství jednoznačným přínosem,“ zakončil nprap. Patrik Topinka.

por. Bc. Jana Kroutilová, Policie ČR