logo

Policejní pyrotechnici z pražského letiště „odpálili“ v rámci testování letištní rentgen

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Pyrotechnici z letiště Václava Havla v Praze prověřili, za přítomnosti bezpečnostních expertů pražského letiště, odolnost letištního rentgenu a dalších simulovaných prostředí proti účinkům různých druhů výbušnin.

Cvičení proběhlo 12. září 2018 v prostorách Stálé trhací jámy Policie ČR a kromě zmíněných aktérů se zúčastnily i další složky, které jsou součástí bezpečnostního systému letiště, tj. pracovníci bezpečnostní kontroly a ochrany letiště, Celního úřadu a Hasičského záchranného sboru. Pozorovateli byli také zástupci letecké společnosti EL AL, Úřadu civilního letectví a také zahraniční hosté z letiště v Mnichově.

Během cvičení naši pyrotechnici seznámili přítomné s účinky různých druhů výbušnin, a to formou praktických ukázek, kdy v bezpečné vzdálenosti odpálili malé náložky plastické trhaviny a každý z diváků tak mohl zaznamenat průvodní jevy výbuchu jako je tlaková vlna, světelný a zvukový efekt. Dále přítomní shlédli simulaci neodborné manipulace s rozbuškou a výbušninou v různých situacích, kdy jako simulační prvek lidských rukou posloužily vepřové nohy. Tato série ukázek byla zakončena explozí v cestovním zavazadle.

Další část cvičení byla věnovaná praktickým zkouškám, při kterých byla zjišťována odolnost rentgenových přístrojů používaných při bezpečnostní kontrole cestujících na letišti. Pro tyto zkoušky dodalo Letiště Václava Havla v Praze identické rentgeny, které byly vyřazeny z provozu.

Policisté si tak mohli vůbec poprvé ověřit v reálných podmínkách, jak se takové zařízení zachová v případě výbuchu a jaký bude jeho dopad na bezprostřední okolí. Výsledek testování byl pro pyrotechniky vysoce přínosný a cenný.

Policisté a bezpečnostní experti ruzyňského letiště zjištěné skutečnosti využijí pro úpravu bezpečnostních pravidel v případě hrozícího rizika výbuchu a přenesou své nově nabité zkušenosti do reálných podmínek každodenního zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy.

Mgr. Kateřina Rendlová, Policie ČR