Policie ČR cvičí kontroly na hranicích, připravuje se tak na případné znovuzavedení ochrany státních hranic

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Z důvodů zajištění připravenosti Policie ČR k minimalizaci dopadů nelegální migrace do a přes Českou republiku, provedou policisté ve dnech 29. 11. – 30. 11. 2016 cvičení na státních hranicích se Spolkovou republikou Německo. Cvičení bude provedeno na základě fiktivního rozhodnutí ministra vnitra ČR, a to na státních hranicích s Německem v jejich celkové délce 808 km, na 16 vytipovaných místech bývalých hraničních přechodů.

Plán cvičení předpokládá kromě nasazení sil a prostředků Policie ČR na státních hranicích také se zřízením a zprovozněním „registračního místa“ v lokalitě, kde je na území sousedního státu provozováno pobytové středisko pro žadatele o azyl.

Cílem cvičení je ověřit připravenost Policie ČR na rozhodnutí ministra vnitra o znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Německem v souladu s nedávno novelizovaným zákonem o ochraně státních hranic ČR. Tato situace by s největší pravděpodobností v praxi reálně předcházela rozhodnutí vlády a Policie ČR by jí musela zvládnout za pomoci pouze vlastních sil a prostředků, bez součinnosti Armády ČR a Celní správy. Dalším cílem cvičení je ověřit funkčnost typového plánu pro zřízení registračního místa, zmapovat jeho kritická místa a otestovat v reálných podmínkách registrační informační systém, jehož účelem je zaregistrovat základní osobní údaje cizince a úkony, které s ním byly v rámci registračního místa provedeny.

Cvičení, do kterého se zapojí téměř 330 policistů, by nemělo zásadním způsobem omezit silniční ani železniční dopravu.

plk. Kateřina Rendlová, PČR