logo

Policie ČR cvičí kontroly na hranicích, připravuje se tak na případné znovuzavedení ochrany státních hranic

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Z důvodů zajištění připravenosti Policie ČR k minimalizaci dopadů nelegální migrace do a přes Českou republiku, provedou policisté ve dnech 29. 11. – 30. 11. 2016 cvičení na státních hranicích se Spolkovou republikou Německo. Cvičení bude provedeno na základě fiktivního rozhodnutí ministra vnitra ČR, a to na státních hranicích s Německem v jejich celkové délce 808 km, na 16 vytipovaných místech bývalých hraničních přechodů.

Plán cvičení předpokládá kromě nasazení sil a prostředků Policie ČR na státních hranicích také se zřízením a zprovozněním „registračního místa“ v lokalitě, kde je na území sousedního státu provozováno pobytové středisko pro žadatele o azyl.

Cílem cvičení je ověřit připravenost Policie ČR na rozhodnutí ministra vnitra o znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Německem v souladu s nedávno novelizovaným zákonem o ochraně státních hranic ČR. Tato situace by s největší pravděpodobností v praxi reálně předcházela rozhodnutí vlády a Policie ČR by jí musela zvládnout za pomoci pouze vlastních sil a prostředků, bez součinnosti Armády ČR a Celní správy. Dalším cílem cvičení je ověřit funkčnost typového plánu pro zřízení registračního místa, zmapovat jeho kritická místa a otestovat v reálných podmínkách registrační informační systém, jehož účelem je zaregistrovat základní osobní údaje cizince a úkony, které s ním byly v rámci registračního místa provedeny.

Cvičení, do kterého se zapojí téměř 330 policistů, by nemělo zásadním způsobem omezit silniční ani železniční dopravu.

plk. Kateřina Rendlová, PČR