logo

Policie, že jedná jako za komunismu? Politici – prostudujte si raději řádně zákony, neznalost neomlouvá

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Internetem se šíří lavina článků a vyjádření, dehonestujících práci Policie ČR. Tentokrát je to v souvislosti se zákrokem policie v Lipníku nad Bečvou, kde byl zajištěn muž podezřelý z přestupku.

Ale pěkně popořadě. V Lipníku nad Bečvou byla řádně oznámena akce, v tomto konkrétním případě se jednalo o setkání prezidenta republiky s občany. Klasické shromáždění, které může oznámit a uspořádat kterýkoliv plnoletý občan této republiky. V tomto případě to byl prezident, což však na celé věci nic nemění.

Toto řádně ohlášené shromáždění začali hlasitou hudbou narušovat lidé, kteří si v přilehlém objektu uspořádali vlastní „akci“. Zda byla řádně ohlášena, či nikoliv, není zřejmé a v tuto chvíli je to nepodstatné. Podstatné je, že ať už probíhala v Lipníku jakákoliv řádně nahlášená akce, nikdo nemá právo takovou akci narušovat. V té chvíli se totiž může taková osoba dopouštět přestupku dle zákona shromažďovacího.

Policie k celé věci uvedla prostřednictvím policejního mluvčího Libora Hejtmana toto: „Dne 8. 11. 2017 na náměstí v Lipníku nad Bečvou 51letý muž narušil svou hlasitou produkcí řádně ohlášené setkání občanů s prezidentem České republiky, na základě čehož je podezřelý z přestupku proti právu shromažďovacímu. Muž byl policisty opakovaně vyzván, aby zanechal svého protiprávního jednání. Následně byl muž zajištěn podle zákona o Policii ČR a eskortován k podání vysvětlení na obvodní oddělení Policie ČR v Lipníku nad Bečvou k provedení dalších administrativních úkonů. Po podání vysvětlení bude muž propuštěn.“

Následujícího dne, tedy ve čtvrtek ráno, pak policie zaslala médiím ještě doplnění k této tiskové informaci: „Policisté obvodního oddělení Policie ČR v Lipníku nad Bečvou prověřují případ 51letého muže, který je podezřelý z přestupku dle zákona o právu shromažďovacím č. 84/1990 Sb. tím, že bránil účastníkům shromáždění ve splnění účelu shromáždění nepřístojným chováním, kdy rušil svou hlasitou hudební produkcí projev jednoho z účastníků shromáždění. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 15 000 korun. V případě, že nedojde v průběhu šetření ke změně právní kvalifikace, bude přestupek oznámen k projednání místně příslušnému správnímu orgánu v Lipníku nad Bečvou.“

Je tedy zjevné, že dotyčný muž, který byl v danou chvíli podezřelý z přestupku, odmítl opakované výzvy, které mu policisté na místě dávali. Je na místě uvést, že dle platné legislativy je občan povinen výzvu úřední osoby, kterou takový policista je, uposlechnout. A jak potvrdili lidé z mužova okolí, policisté, byť byli v civilu, se muži před zákrokem identifikovali jako policisté. Muž je v tu chvíli ze zákona povinen uposlechnout výzvu úřední osoby, i za cenu, že s takovou výzvou nesouhlasí. Stěžovat si, případně řešit nějakou „nezákonnost“ výzvy a podobně může takový občan až poté, co samotnou výzvu uposlechne.

Dále je na místě uvést, že ačkoliv politici (a bohužel i kupříkladu bývalý ministr spravedlnosti) hovoří a píší o nějakém zatčení, či dokonce zadržení, k ničemu takovému nedošlo. Došlo k zajištění osoby podezřelé z přestupkového jednání. Zatčen může být člověk ve chvíli, kdy je na něj soudem vydán zatykač, což se v tomto případě nestalo. Zadržen je pak člověk takový, který je podezřelý z trestného činu. Ani k tomu však v tomto případě nedošlo. Těžko soudit, zda politici vydávají podobná stanoviska z neznalosti zákona, úmyslně, či ve snaze nahnat si nějaké politické body.

Kupříkladu pan Jiří Pospíšil uvedl toto: „Jako vážně?? Kolikrát jste zažili, že soused pouštěl nahlas hudbu? A kolikrát se stalo, že ho policie zatkla? Exces? Nebo návrat před 89?“

Zaprvé tedy pan Pospíšil plete dohromady hrušky s jabkama, tedy nějaké rušení sousedů hudbou (řešit se dá ze strany policie v případě, že k němu dochází po 22. hodině, tedy že tím dochází k rušení nočního klidu) a narušování řádně ohlášeného shromáždění. Jsou to dvě naprosto odlišné věci. Navíc, jak už jsme zmínili, policie nikoho nezatkla. Žádný zatykač totiž nebyl na nikoho z přítomných vydán…

Nevím, čemu se všichni diví. Když probíhala řádně ohlášená shromáždění za účelem demonstrací kupříkladu v Děčíně, nebo Ústí nad Labem, kde kupříkladu narušovali akci extrémní pravice místní obyvatelé, také je policisté vyzvali, aby zanechali svého protiprávního jednání, jenž spatřovali v jejich možném přestupkovém jednání. Jediný rozdíl oproti akci v Lipníku nad Bečvou je ten, že dotyční výzev policistů uposlechli, a tudíž nemuseli být zajištěni a předvedeni na obvodní oddělení. Nic víc, nic míň. A naprosto stejně postupovala policie ve chvíli, kdy kupříkladu zástupci extrémní pravice narušovali akce pořádané místními obyvateli, či různými menšinami a podobně. Stejný postup.

Je naprosto jedno, kdo měl na náměstí shromáždění, demonstraci, či setkání s občany. Ať takovou akci pořádá kdokoliv, musí se všichni přítomní řídit zákony České republiky. Nemusíme s politikou prezidenta, či s jeho osobou, souhlasit, to nás však neopravňuje k páchání protiprávního jednání, byť jen na úrovni přestupku…

To, že značná část lidí zákony nezná, ještě neznamená, že se jimi nemusí řídit. Jak se často říká, neznalost zákona neomlouvá…¨Zda došlo ke spáchání přestupku ze strany zajištěného muže nechme posoudit orgán policie a případně správní orgán. Pokud má se zákrokem policistů kdokoliv problém, pokud by se komukoliv zdál zákrok nezákonný, má možnost se obrátit na kontrolní orgány, tedy buď na Odbor vnitřní kontroly, či na Generální inspekci bezpečnostních sborů, která vyšetřuje trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů. To se podle serveru iDnes.cz také stalo, kdy trestní oznámení podali aktivisté, kteří na místě protestovali proti prezidentovi.

Článek o vyjádření některých politiků, či lidí z Lipníku nad Bečvou, naleznete například na serveru iDnes.cz

Autor článku NENÍ policista, nijak nespadá pod Policii ČR a článek není vyjádřením Policie ČR, nýbrž naší redakce, která je pod článkem podepsána jako „redakce“.

redakce