logo

Policista v Utahu střelil mladíka ozbrojeného kovovou tyčí

V únoru 2016 ve městě Salt Lake city, stát Utah (USA), sedmnáctiletý mladík, po hádce při obchodu s drogami, napadl kovovou tyčí muže před přístřeším pro bezdomovce. Policisté opakovaně vyzývali mladíka k tomu, aby položil kovovou tyč na zem. Ten však policisty neuposlechl a policista musel použít donucovacích prostředků k zastavení mladíkovo chování a vystřelil na něj ze služební zbraně.

Mladík byl ošetřen v místní nemocnici a následně byl vydán policii.

Se zveřejněním záznamů z kamer policistů bylo nutné počkat. Mladíkův přidělený advokát to zdůvodnil tím, že kdyby byly záběry zveřejněny, mohlo by to ovlivnit právo na spravedlivý proces.

Tento případ je velmi komplikovaný proto, že v něm dochází ke střetu zákonných práv veřejnosti a ústavních práv mladistvých. Právě proto byly informace k případu zveřejněny, až když bylo jisté, že nebudou narušena práva obviněného a integrita celého procesu. Nyní je pachateli 18 let.

Mladík už je v současné době obviněn z trestného činu loupeže a trestného činu držení drog s úmyslem distribuce. Soud příští měsíc rozhodne, zda bude souzen jako mladistvý, nebo jako zletilý.

Eliška, Týdeník Policie