logo

Policisté byli na pardubickém zámku oceněni medailemi

pak msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve středu v deset hodin dopoledne proběhlo v prostorách Rytířského sálu Pardubického zámku slavnostní udílení medailí.

Úvodní slovo patřilo řediteli Krajského ředitelství policie Pardubického kraje plk. Janu Švejdarovi. V následujících 45 minutách došlo k udílení medailí.

Jako první získali ocenění policisté za 10, 20 a 30 let trvání služebního poměru, kteří z rukou krajského ředitele a jeho náměstků převzali MEDAILE ZA VĚRNOST III., II., a I. stupně.

Čestné medaile Policie České republiky za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a za prosazování dobrého jména Policie České republiky, obdrželo 9 občanských zaměstnanců.

Čestnou medailí Policie České republiky za projevení osobní statečnosti byl oceněn Ing. Ladislav Hámorský, z oddělení ochrany utajovaných informací kanceláře ředitele, který s nasazením vlastního života skočil dne 9. ledna 2016 do ledové vody řeky Labe, aby zachránil muže, který se začal topit v průběhu tradičního setkání otužilců. Dokázal osobu ve vodě zajistit, vytáhnout na břeh a předat do rukou záchranářů k následné péči.

Jako poslední před celý útvar policistů a občanských zaměstnanců nastoupila ještě nedávná zaměstnankyně paní Zdeňka Škardová, které plk. Jan Švejdar udělil MEDAILI ŘEDITELE Krajského ředitelství policie Pardubického kraje za dlouholeté aktivní plnění svých pracovních povinností. Tato žena pracovala 38 let u policie v oboru informačních a komunikačních technologií, z toho posledních 7 let na našem krajském ředitelství. Byla vždy velmi spolehlivou pracovnicí a výbornou kolegyní. Pracovní poměr k Policii České republiky ukončila v letošním roce odchodem do důchodu.

por. Bc. Eva Maturová, PČR