logo

Policisté na Havlíčkobrodsku kontrolovali cizince na ubytovnách, jedna z nich nebyla zkolaudována

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté a kriminalisté územního odboru Havlíčkův Brod společně se svými kolegy z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v úterý ve večerních a nočních hodinách realizovali v Havlíčkově Brodě bezpečnostní opatření, které bylo zaměřeno na kontrolu ubytovacích zařízení v Havlíčkově Brodě, v Přibyslavi a v obci Štoky. V rámci akce zkontrolovali devět ubytovacích zařízení, kde bylo zkontrolováno celkem 251 osob. Z tohoto počtu se jednalo o 172 cizích státních příslušníků a 79 občanů České republiky.

Na jedné ubytovně policisté zjistili porušení na úseku stavebního zákona. Provozovatel využíval k ubytování cizinců také prostory, které nebyly pro tento účel zkolaudovány a objekt tak využíval v rozporu s platným kolaudačním rozhodnutím. Policisté případ zadokumentovali jako správní delikt na úseku stavebního zákona. Spisový materiál předají správnímu orgánu do správního řízení. Dvě kontrolované osoby rumunské státní příslušnosti byly předvedeny k podání vysvětlení z důvodu nepředložení dokladu totožnosti. Tyto osoby nebyly schopny při pobytové kontrole prokázat svou totožnost.

„Pobytové kontroly směřujeme do míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého Kraje Vysočina. Naši pozornost zaměřujeme na kontrolu legálnosti pobytu cizinců na území České republiky, pravost a platnost dokladů, které cizinci předkládají. Zaměřujeme se na odhalování účelových sňatků, na případy napomáhání k pobytu. Kontrolujeme také, zda cizinci mají řádné povolení k výkonu práce na území České republiky, pokud je takové povolení podmínkou výkonu zaměstnání,“ uvedl k zaměření kontrol plk. Mgr. Leoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Při kontrolách věnujeme zvýšenou pozornost oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců. Na území kraje při běžném výkonu služby máme vytipovány lokality, kde jsou v současné době ubytováni ve větším množství agenturní zaměstnanci, která jsou zaměstnáváni ve velkých firmách v našem kraji. Jedná se o státní příslušníky Rumunska, Bulharska, Maďarska a Ukrajiny. V daných lokalitách, ale i na jiných místech provádíme pravidelně pobytové kontroly.

V letošním roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina provedli 1 192 kontrol ubytovacích zařízení a zjistili 167 případů nelegálně zaměstnaných cizinců. Tito cizinci byli převážně zaměstnáni prostřednictvím pracovních agentur.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, Policie ČR