logo

Policisté na Šumpersku vyrazili na kontroly honů

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Sezóna honů je v plném proudu. Jako tomu bývá každý rok, také letos provádějí policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál namátkové kontroly myslivců přímo na honech.

V sobotu 17. listopadu zavítali na honitbu v Bludově na Šumpersku, kde zjišťovali, zda u sebe myslivci mají potřebné doklady, zda mají v pořádku zbraně a nejsou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Každý z lovců by měl mít připraven ke kontrole platný lovecký lístek, průkaz zbraně, zbrojní průkaz a doklad o sjednání pojištění pro případ odpovědnosti za způsobené škody.

Za nesplnění povinností uložených zákonem o střelných zbraních a střelivu hrozí přestupci pokuta až do výše padesáti tisíc korun. Záleží, jakého konkrétního pochybení se dopustí. V případě, že je kontrolovaná osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí jí nejen pokuta, ale zároveň jí policisté zadrží zbraň. Pokud se myslivec dopustí přestupkového jednání opakovaně, mohou mu policisté ve správním řízení odejmout zbrojní průkaz.

V průběhu sobotní kontroly policisté žádné pochybení nezjistili. Všichni účastníci si tak mohli vychutnat krásnou atmosféru honu podpořenou vydařeným počasím. Nutno dodat, že policisté budou v namátkových kontrolách honů pokračovat po celou dobu lovecké sezóny.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, Policie ČR